| Autor: redakcja1

Rozporządzenie w sprawie surowców o niskim ryzyku ILUC znacząco zwiększy możliwości importu oleju palmowego

Komisja opublikowała rozporządzenie delegowane uzupełniające dyrektywę OZE II o kwestię identyfikacji surowców o wysokim ryzyku pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC). Ma ono wejść w życie z dniem 10 czerwca. Copa i Cogeca uważają, że jest pozbawione sensu zarówno z punktu widzenia środowiska, ekonomii, jak i polityki, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że do wyborów europejskich pozostało zaledwie kilka dni.

Rozporządzenie w sprawie surowców o niskim ryzyku ILUC znacząco zwiększy możliwości importu oleju palmowego
Podczas przygotowywania listy odstępstw od certyfikacji surowców o niskim ryzyku ILUC Komisja Europejska nie przeprowadziła oceny skutków ani nie przedstawiła wymiernych danych na temat potencjalnego wpływu deforestacji powiązanej z programem dla drobnych plantatorów.

Copa i Cogeca są przekonane, że w obliczu aktualnych przepisów istnieje wysokie ryzyko zwiększenia wykorzystania oleju palmowego do produkcji energii, podczas gdy europejscy rolnicy, którzy przestrzegają wysokich standardów środowiskowych, spotkają się z ograniczeniami w zakresie produkcji biopaliw na bazie roślin obowiązującymi na terenie UE. Sytuacja ta jest sprzeczna z logiką, biorąc pod uwagę fakt, że do wyborów europejskich pozostało zaledwie kilka dni oraz że unijni rolnicy okazali swoją gotowość do walki ze zmianą klimatu. Na dłuższą metę te przepisy jedynie osłabią poparcie dla celów dyrektywy OZE II wśród europejskiej społeczności rolniczej oraz poza nią.

 
- Przez cały czas trwania procesu przygotowawczego aktu delegowanego europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze powtarzali, że zaproponowane przepisy nie zagwarantują w wystarczającym stopniu tego, że produkcja oleju palmowego certyfikowanego jako surowca o " niskim ryzyku ILUC " będzie jedynie w ograniczonym stopniu wpływać na deforestację w krajach trzecich. Poprawki techniczne zaproponowane przez Komisję nie obejmowały dodatkowych gwarancji - powiedział Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa-Cogeca.

W przypadku, gdy eksport wzrośnie w stosunku do roku 2019, a deforestacja będzie postępować, konieczne będzie wprowadzenie poprawek do aktu delegowanego celem stworzenia bardziej rygorystycznych kryteriów dla certyfikacji surowców o niskim ryzyku ILUC oraz odpowiednich zabezpieczeń, aby ograniczyć rozrastanie się plantacji na tereny zasobne w dwutlenek węgla.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!