Samorząd rolniczy apeluje o szybką nowelizację Prawa łowieckiego

Zarząd KRIR, popierając postulaty Podlaskiej Izby Rolniczej, wystąpił do Przewodniczących Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska o niezwłoczne przyjęcie nowelizacji ustawy Prawo łowieckie (druk sejmowy 219 i 324).

Samorząd rolniczy apeluje o szybką nowelizację Prawa łowieckiego
Najważniejsze postulowane zmiany to:
 
1.Szacowanie szkód łowieckich przez niezależnego rzeczoznawcę w terminie do 7 dni od zgłoszenia szkody;
 
2.Wypłata odszkodowań z Funduszu Odszkodowawczego;
 
3.Rozszerzenie listy gatunków, za które wypłacane są odszkodowania o ptaki powodujące szkody.
 
Na posiedzeniu plenarnym 12.05.2016 r. Sejm RP przyjął poprawki do projektu ustawy, w związku z czym projekt ponownie został odesłany do rozpatrzenia przez połączone Komisje Rolnictwa oraz Ochrony Środowiska w dniu 18 maja br.


Tagi:
źródło: