straty i strony powiązane

 • 2020-02-17

  Za poprawną datę wystąpienia suszy odpowiada komisja

  W związku z wnioskiem Zarządu KRIR w sprawie określenia w przepisach jednolitej daty uznania wystąpienia suszy na danym terenie, bowiem z doświadczeń z ostatnich lat wynika, że Komisje szacujące straty różnie interpretują datę wystąpienia suszy, którą należy podać w protokole i często jako datę wystąpienia suszy na danym terenie, wpisują datę ogłoszenia suszy przez...

 • 2019-11-27

  Nie będzie zmian w wypłatach odszkodowań za zwierzęta ubite z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej w związku z wystąpieniem ASF

  Przepisy i regulacje

  Zarząd KRIR wystąpił do MRiRW o dokonanie zmian w zasadach przyznawania odszkodowań w ramach zwalczania chorób z urzędu, które pozwoliłyby na bardziej elastyczne podejście służb weterynaryjnych.

 • 2019-11-25

  MRiRW na temat szacowania strat

  Przepisy i regulacje

  Resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR - Agencja udziela dotacje dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego....

 • 2019-09-16

  Pomoc suszowa w 2019 – czy dla wszystkich poszkodowanych?

  Dotacje i dopłaty

  W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 12 września 2019 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał Prezesowi Rady Ministrów sprzeciw wobec braku konsultacji w/w aktu prawnego z Krajową Radą Izb...

 • 2019-07-23

  Na problemy z szacowaniem strat w uprawach – prywatny rzeczoznawca

  Finanse i prawo

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie będąc stroną umowy ubezpieczenia, nie ma możliwości wpływu na proces szacowania strat i podejmowane decyzje przez zakłady ubezpieczeń.

 • 2019-02-19

  Zmiany zasad szacowania strat

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Proponowane zmiany w wytycznych dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczących ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, osunięcie się ziemi lub lawinę były omawiane na spotkaniu...

 • 2018-10-25

  MRiRW ponownie w sprawie suszy

  Produkcja roślinna

  Resort rolnictwa podtrzymał stanowisko, iż straty spowodowane przez suszę można szacować wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie, w danej uprawie zgodnie z Klimatycznym Bilansem Wodnym wystąpiła susza.

 • 2018-10-23

  Co z suszą w burakach?

  Buraki cukrowe

  W związku z pismem w sprawie m.in. możliwości szacowania szkód w uprawach okopowych pomimo braku potwierdzenia wystąpienia suszy w tych uprawach przez Klimatyczny Bilans Wodny – resort rolnictwa poinformował, że komisje szacujące szkody powstałe w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej są powoływane i...

 • 2018-07-08

  Jak postępować, gdy klęska obniży plony?

  Przepisy i regulacje

  Oczywiste jest, że wyniki produkcji rolnej w dużej mierze uzależnione są przebiegu pogody. Ryzyko wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych jest na stałe wpisane w zawód rolnika. Jednak niekiedy pogoda jest niesprzyjająca w tak wysokim stopniu, że mówimy o wystąpieniu klęski. Wśród zjawisk przybierających klęskowy charakter należy wymienić powódź, huragan, ujemne...

 • 2018-06-22

  Trudny, gorący czas dla leśników

  Leśnictwo

  Leśnicy z toruńskiego Nadleśnictwa Brodnica podliczyli straty jakie spowodowała długotrwała susza oraz majowe przymrozki.

 • 2017-11-09

  Tak wyglądają straty po huraganie stulecia...

  Leśnictwo

  Do połowy 2019 r. potrwa sprzątanie po huraganie, który zniszczył w połowie sierpnia lasy w 25 nadleśnictwach. Podczas konferencji dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski podsumował prace związane z uprzątaniem terenów spustoszonych przez silny wiatr.

 • 2017-10-13

  Wstępne szacunki po przejściu Ksawerego

  Z życia instytucji

  Niecałe dwa miesiące po huraganie 100-lecia lasy ponownie dotknął kataklizm. Są już znane wstępne szacunki strat po przejściu huraganu Ksawery.

 • 2017-09-02

  Zielona orkiestra smyczkowa

  Z życia instytucji

  Już widać oznaki jesieni. Dni stają się coraz krótsze. Wieczorami coraz rzadziej daje się słyszeć grę owadziej „orkiestry”.Dźwięki zwane "cykaniem" wydają zarówno świerszcze, jak i pasikoniki. Jak one to robią? Po prostu pocierają o siebie skrzydła. Na lewym skrzydle znajduje się zgrubienie, które spełnia podobną funkcję, jak smyczek przy grze na skrzypcach. Funkcję...

 • 2017-08-24

  Pomoc w związku z powstałymi w wyniku przejścia huraganu stratami w uprawach rolnych oraz hodowlach zwierząt gospodarskich

  Z życia instytucji

  Rolnicy, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi, będą mogli ubiegać się o pomoc na odtworzenie produkcji i zniszczonych składników majątku gospodarstwa.