Schroniska dla zwierząt – zmiana wymagań

Schroniska mają dodatkowy rok na dostosowanie się do nowych wymogów.

Schroniska dla zwierząt – zmiana wymagań
Wymogi odsunięte w czasie
 
27 stycznia br. o 12 miesięcy odsunięto w czasie obowiązek spełniania przez schronisko następujących wymogów:
 • zapewnienia minimalnych warunków określonych w załączniku rozporządzenia przez pomieszczenia przeznaczone do:
 • izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną zwierząt;
 • utrzymywania zwierząt zdrowych; w tym osobne pomieszczenie dla niekastrowanych samców i samic;
 • kwarantanny zwierząt przyjętych do schroniska co najmniej przez 15 dni liczonych od dnia przyjęcia zwierzęcia, pozwalające na ich izolowanie od innych zwierząt oraz zabezpieczające przed przeniesieniem choroby zakaźnej zwierząt do schroniska;
 • separacji zwierząt agresywnych,;
 • utrzymywania młodych oddzielonych od matek;
 • utrzymywania samic z oseskami.
 • obowiązku zatrudnienia osoby lub zawarcia umowy o świadczenie usług z osobą, która odpowiada za przestrzeganie przepisów w sprawie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt oraz przepisów o ochronie zwierząt, mającej:
 • wykształcenie w zawodzie technik weterynarii lub
 • wykształcenie wyższe na kierunku weterynaria bądź zootechnika i
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy ze zwierzętami.
Doprecyzowanie wymogów
 
Ponadto w zakresie obowiązku zapewnienia zwierzętom przebywającym w schronisku całodobowej opieki doprecyzowano, że opieka ta ma być:
 • zapewniona w godzinach pracy schroniska, nie mniej niż przez 8 godzin;
 • sprawowana przez osobę przeszkoloną w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt;
 • poza tymi godzinami zapewniana przez przyjęte w tym schronisku środki organizacyjne lub techniczne.


Tagi:
źródło: