| Autor: mikolaj

Sejm przyjął ustawę o funduszu sołeckim

W minionym tygodniu podczas 61 posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli ustawę o funduszu sołeckim. Nowe przepisy mają usunąć bariery dla rozwoju i ułatwić stosowanie tego narzędzia umożliwiającego mieszkańcom decydowanie o przeznaczeniu pieniędzy przekazanych im przez gminę.

Sejm przyjął ustawę o funduszu sołeckim
Celem ustawy jest zwiększenie z obecnych 55 do ok. 70 proc. liczby gmin, w których jest utworzony fundusz sołecki. Środki z niego pozwalają na realizację m.in. inwestycji służących poprawie warunków życia mieszkańców gminy, jak np. chodników czy parkingów. Mogą być też wykorzystywane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Ustawa przede wszystkim podnosi o 10 proc. wsparcie z budżetu państwa dla projektów realizowanych z funduszu sołeckiego. Dotychczas gminy mogły otrzymać - w zależności od zamożności - 10, 20 lub 30 proc. inwestycji, a ustawa przewiduje zwrot z kasy państwa w wysokości odpowiednio 20, 30 lub 40 proc.

Ponadto, w myśl nowych przepisów rada gminy nie będzie już musiała co roku podejmować uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego. Decyzja w tej sprawie będzie obowiązywała aż do momentu jej zmiany przez radę. Z kolei uchwała, w której nie wyrażono zgody na utworzenie funduszu, będzie stosowana tylko przez rok budżetowy. Ustawa pozwala także na wspólną realizację projektów przez kilka sołectw z jednej gminy.

 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!