Trwają prace nad odszkodowaniami za szkody łowieckie

W celu jednoznacznego i kompleksowego uregulowania kwestii odszkodowań za szkody łowieckie, przygotowany został poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk sejmowy nr 219). Aktualnie toczą się intensywne prace legislacyjne nad tym projektem i w najbliższym czasie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzy ten projekt podczas II czytania.

Trwają prace nad odszkodowaniami za szkody łowieckie

Odszkodowania za szkody łowieckie

Jak wskazuje resort rolnictwa, rozwiązania prawne przewidziane w projekcie ustawy uwzględniają najistotniejsze postulaty rolników, zgłaszane przez nich od wielu lat, a dotyczące zasad naprawiania szkód w uprawach i płodach rolnych spowodowanych przez zwierzynę łowną oraz przy wykonywaniu polowania. Przede wszystkim, zgodnie z powyższym projektem, szkody szacowane będą przez  wojewodów (i ich przedstawicieli) właściwych ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód, co oznacza, że będą szacowane przez obiektywnych i niezależnych ekspertów, a nie - jak dotychczas - przez przedstawicieli zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich. Dzięki temu, odszkodowania za szkody pokrywać będą rzeczywiste, faktycznie poniesione przez rolników straty.

Ponadto, w projekcie proponuje się utworzyć Fundusz Odszkodowawczy, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw środowiska. Przychody tego Funduszu pochodzić będą w szczególności z rocznych składek wnoszonych przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, co zagwarantuje pewność źródła finansowania przyznawanych rolnikom odszkodowań.Tagi:
źródło: