Ustawa o minimalnej odległości gospodarstw od zabudowań

Ministerstwo środowiska przekazało do konsultacji projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej.

Ustawa o minimalnej odległości gospodarstw od zabudowań
Rząd szykuje nowe przepisy dotyczące lokalizacji budynków inwentarskich, ponieważ jako jedną z głównych możliwości ograniczenia uciążliwości zapachowej wskazał wyznaczenie minimalnej odległości dla planowanych inwestycji w gospodarstwie rolnym od budynków mieszkalnych lub o funkcji mieszkalnej. Zgodnie z projektem ustawy musi być zachowana minimalna odległość również w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej, szpitali, gospodarstw agroturystycznych, granic uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej, parków narodowych i ich otulin.
 
Minimalna odległość wyznaczana jest w następujący sposób:
  • Dla chowu lub hodowli zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP i nie większej niż 500 DJP minimalna odległość = DJP (m)
  • Dla chowu lub hodowli zwierząt w liczbie większej niż 500 DJP minimalna odległość = 500 m
  • Określając minimalną odległość uwzględnia się łączną liczbę DJP dla wszystkich planowanych bądź realizowanych inwestycji.
Z zapowiedzi Ministra Środowiska przepisy mają zacząć obowiązywać od dnia 1 lipca 2019 roku.
 
Projekt ustawy w obecnej formie nie rozwiąże konfliktów społecznych a przyczyni się do braku możliwości rozwoju wielu gospodarstw. Nie pozostał również bez echa w branży produkcji zwierzęcej. W dniu dzisiejszym odbędzie się spotkanie organizowane przez Federacje Branżowych Związków Producentów Rolnych, w celu wypracowania wspólnego stanowiska, które będzie przekazane do Ministra Środowiska.


Tagi:
źródło: