Wsparcie z PROW a wymogi bioasekuracji

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w związku z informacjami wpływającymi z wojewódzkich izb rolniczych od rolników, którzy złożyli zaakceptowane przez ARiMR wnioski (w ramach wsparcia rozwoju małych gospodarstw oraz wsparcia młodych rolników), a w swoich biznesplanach dla wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa założyli prowadzenie lub rozwój produkcji trzody chlewnej zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w poniższej sprawie.

Wsparcie z PROW a wymogi bioasekuracji
Samorząd rolniczy przekazał, że obawy rolników wynikają z braku możliwości spełnienia wszystkich wprowadzonych dodatkowych wymagań dla gospodarstw utrzymujących świnie np. oddzielnych pomieszczeń dla trzody i bydła co nie było w biznesplanie. Dotyczy to szczególnie małych gospodarstw, które ze względów na zwiększone koszty bioasekuracji lub braku możliwości przebudowy budynków gospodarczych w celu oddzielenia pomieszczeń dla bydła i świń, będą musiały zaprzestać prowadzenia chowu trzody chlewnej pomimo, że znajdują się po za obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF.
 
Obecne przepisy zobowiązują tych rolników do realizacji biznesplanu oraz prowadzenia gospodarstwa zgodnie ze strukturą produkcji określoną w biznesplanie, pod rygorem zwrotu pozyskanych środków. W tej sytuacji będą zmuszeni do zwrotu pozyskanych środków z PROW.
 
Z przedstawionych powyżej względów zwrócono się do ministra rolnictwa, wnioskując o podjęcie działań prawnych dla rozwiązania problemu rolników ubiegających się o środki na rozwój gospodarstw, którzy nie mogą zrealizować podjętych i zaakceptowanych zobowiązań w związku z wymogami bioasekuracji, aby nie byli zmuszeni do zwrotu środków z działań PROW.  
 
W odpowiedzi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych w zakresie instrumentów wsparcia „Restrukturyzacja małych gospodarstw" i „Premie dla młodych rolników" PROW 2014-2020, resort rolnictwa poinformował, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz, 360) wprowadza dla posiadaczy świń w całym kraju szereg obowiązków, których celem jest ograniczenie ryzyka przeniesienia wirusa ASF do chlewni, m. in. wymóg utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie.
 
Dostosowanie gospodarstwa utrzymującego świnie do tych wymagań będzie kontrolowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wymagań weterynaryjnych powiatowy lekarz weterynarii będzie wydawał decyzje administracyjne nakazujące usunięcie uchybień lub będzie nakazywał ubój lub zabicie świń i zakazywał ich utrzymywania w gospodarstwie.
 
Przekazano zatem, że warunki weterynaryjne dotyczące utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach (w których są utrzymywane tylko świnie), mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne, obowiązują na obszarze całego kraju poza obszarami wyznaczonymi od 28 lutego 2018 r. (na obszarach wyznaczonych obowiązywały wcześniej).

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: