| Autor: redakcja1

Zagospodarowanie tusz zwierząt prawnie chronionych

Przede wszystkim należy podkreślić. że bobry i żubry zgodnie z przepisami z zakresu ochrony przyrody należą do zwierząt podlegających ochronie gatunkowej, tj. bóbr europejski (Castor fiber) posiada w Polsce status zwierzęcia objętego ochroną częściową, które można pozyskiwać (co rozumie się jako chwytanie, łowienie lub zbieranie zwierząt gatunków chronionych lub ich części i produktów pochodnych do celów gospodarczych), zaś żubr (Bison bonasus) jest gatunkiem podlegającym ochronie ścisłej.

Zagospodarowanie tusz zwierząt prawnie chronionych
Ponadto, bobry i żubry zgodnie z przepisami z zakresu prawa łowieckiego nic są zaliczane do zwierząt łownych, zaś łoś (Alces alces), choć znajduje się na liście gatunków zwierząt łownych, objęty jest całoroczną ochroną (nie wyznaczono dla tego gatunku okresów polowań).
 
Natomiast przepisy prawa żywnościowego stanowią, że do celów spożycia przez ludzi pozyskuje się, co do zasady, mięso ze zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, zajęczaków, a także zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych oraz zwierząt łownych.
 
Jednocześnie, polskie instytucje państwowe takich jak Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska lub Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska wydają zezwolenia na odstrzały zwierząt objętych ochroną, ale wyłącznie w pewnych, ściśle określonych przypadkach, biorąc pod uwagę brak szkodliwego wpływu takich działań na zachowanie we właściwym stanie populacji tych gatunków.
 
W latach 2017-2019, na prośbę resortu środowiska, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozważano kwestię wykorzystania mięsa z gatunków zwierząt chronionych do celów spożycia przez ludzi, biorąc pod uwagę przepisy z zakresu bezpieczeństwa żywności, tj. wykorzystania mięsa na własne potrzeby myśliwego lub ewentualnego wprowadzania na rynek mięsa z takich gatunków. Ostatecznie, zdecydowano jednakże o nic podejmowaniu tej tematyki w bieżących pracach legislacyjnych.
 
Podsumowując, aktualnie w resorcie rolnictwa nie są prowadzone prace legislacyjne zmierzające do umożliwienia wykorzystywania mięsa ze zwierząt podlegających ochronie do celów konsumpcyjnych.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!