Zmiana przepisów dotyczących eksportu żywności do Chin

1 stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy w eksporcie artykułów rolno-spożywczych do Chińskiej Republiki Ludowej. Dwa nowe zarządzenia określają zasady rejestracji eksportowanej żywności oraz zarządzania bezpieczeństwem w imporcie i eksporcie żywności do i z Chin.

Zmiana przepisów dotyczących eksportu żywności do Chin
Nowe zarządzenia Generalnej Administracji Celnej ChRL
  • Zarządzenie nr 248 – określa zasady rejestracji wszystkich podmiotów produkujących, przetwarzających i magazynujących żywność przeznaczoną do eksportu do Chin.
  • Zarządzenie nr 249 – określa zasady zarządzania bezpieczeństwem w imporcie i eksporcie żywności do i z ChRL, w tym m.in. zasady etykietowania żywności.
Kogo dotyczy obowiązek rejestracji
 
Obowiązkowi rejestracji w Generalnej Administracji Celnej ChRL będą podlegać wszyscy zagraniczni przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną, przetwórczą, magazynową i eksportujący żywność do Chin.

Z obowiązku rejestracji zostali wyłączeni zagraniczni przedsiębiorcy produkujący dodatki do żywności i produkty powiązane z żywnością oraz eksporterzy.
 
Dwa sposoby rejestracji
 
Proces rejestracji może być zrealizowany na dwa sposoby, zależnie od kategorii produktu.

Pierwszym jest rejestracja z rekomendacją właściwych inspekcji kraju wywozu – dla 18 kategorii produktów tzw. wysokiego ryzyka (art. 7 zarządzenia 248).

Do produktów wysokiego ryzyka należą: mięso i jego produkty, osłonki wędliniarskie, produkty rybołówstwa, produkty mleczarskie, gniazda jaskółcze i ich produkty, produkty pszczelarskie, jaja i ich produkty, tłuszcze i oleje jadalne, pierogi i nadziewane makarony, zboża jadalne, przemysłowe produkty zbożowe w proszku i słody, świeże i liofilizowane warzywa oraz suszone warzywa strączkowe, przyprawy, orzechy i nasiona, suszone owoce, surowe ziarna kawy i kakao, dietetyczna żywność specjalna oraz suplementy diety.

Drugim sposobem jest indywidualna rejestracja lub rejestracja za pośrednictwem upoważnionej notarialnie agencji (art. 8 zarządzenia 248) – w przypadku pozostałych produktów.
 
Lista kodów celnych oraz treść zarządzeń
 
Poniżej znajdują się pliki do pobrania z listą kodów HS z systemu rejestracji indywidualnej https://cifer.singlewindow.cn zapisaną w formacie Excel w tłumaczeniu na język angielski oraz robocze tłumaczenie na język polski zarządzeń 248 i 249.

Na podstawie kodu celnego można określić, czy producent danego asortymentu podlega rejestracji indywidualnej czy rejestracji z rekomendacją przez właściwą inspekcję oraz w jakiej kategorii produktowej należy dany asortyment umieścić.
 
Gdzie dokonywać nowych rejestracji?
 
Strona do dokonywania rejestracji: https://cifer.singlewindow.cn
 
Co z aktywnymi rejestracjami?
 
Aktywne rejestracje pozostają ważne. Wydłużeniu o 1 rok, tj. do 5 lat, ulega okres ważności aktualnych rejestracji (art. 16). Wnioski o przedłużenie rejestracji składa się w okresie od 3 do 6 miesięcy przed upływem obecnej rejestracji (art. 20).

Do nowego systemu zostaną przeniesione dane dotyczące aktywnych rejestracji. W toku nowej rejestracji zostanie nadany numer rejestracyjny w ChRL, który będzie konieczny do odprawienia przesyłki po 1 stycznia 2022 r.
 
Zasady zarządzania rejestracją
  • Weryfikacji pod kątem zgodności z nowymi przepisami w systemie w nowym systemie należy dokonać do 30 czerwca 2023 r.
  • W przypadku zmiany danych przedsiębiorstwa należy zgłosić ich korektę.
  • W przypadku przeniesienia zakładu produkcyjnego, zmiany przedstawiciela prawnego lub zmiany numeru należy wystąpić z wnioskiem o ponowną rejestrację.
Nowe zasady znakowania żywności
 
Nowe przepisy (art. 15 zarządzenia 248 i art. 30 zarządzenia 249) uzupełniają obowiązujące zasady etykietowania żywności wywożonej do ChRL. Wprowadzony zostaje obowiązek umieszczania numeru rejestracyjnego (nadanego w Polsce lub w ChRL) na opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym. Zastosowane też zostaje ograniczenie możliwości naklejania etykiet. W odniesieniu do zdrowej żywności i żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego etykiety muszą być nadrukowane.

Nowe zasady etykietowania dotyczą żywności wyprodukowanej po 1 stycznia 2022 r.


Tagi:
źródło: