| Autor: redakcja1

Zmiany prawne dotyczące kontroli importowanych pasz

Komisja Europejska wprowadziła zmiany w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt - podaje FAMMU/FAPA.

Zmiany prawne dotyczące kontroli importowanych pasz

Komisja Europejska Rozporządzeniem Wykonawczym UE/443/2016 z dnia 23 marca 2016 r. zmieniła załącznik I do rozporządzenia WE/669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia WE/882/2004 PE i Rady (z 29 IV 2004 r.) w odniesieniu do zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt.

Szczegóły zmian w załączniku I, który określa rodzaje pasz i żywności podlegające zwiększonemu poziomowi kontroli, zagrożenie i częstotliwość kontroli. Kwartalne zmiany mają charakter techniczny, a rozporządzenie obowiązuje się od 1 kwietnia br.Tagi:
źródło: