Zmiany w badaniach statystycznych dotyczących melioracji

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz. U. poz. 149) weszło w życie 2 lutego 2019 r.

Zmiany w badaniach statystycznych dotyczących melioracji
Na mocy rozporządzenia zrezygnowano z badania 1.45.31 (147) Stan ilościowy oraz utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych, a tym samym nie jest już wymagane przygotowanie zestawu danych RRW-10 - sprawozdanie ze stanu ilościowego oraz utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych.
 
Ponadto nastąpiła zmiana organu odpowiedzialnego za opracowanie następujących zestawów danych:
  • RRW-13 – sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej,
  • F-03m – sprawozdanie o urządzeniach i melioracjach wodnych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową.
Dotychczas dane te zbierane były przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast obecnie podmiotem odpowiedzialnym jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Jednocześnie zestaw danych RRW-13 został oznaczony nowym symbolem MGM-RW.
 


Tagi:
źródło: