| Autor: redakcja1

Zmiany w wykazie tkanek uznawanych za materiał szczególnego ryzyka

W dniu 16 lipca br. ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1162, zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii(TSE).

Zmiany w wykazie tkanek uznawanych za materiał szczególnego ryzyka

Jak podaje FAMMU/FAPA, w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 ustanowiono zasady związane z zapobieganiem, kontroli i zwalczania pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (TSE) u zwierząt. Ma ono zastosowanie do produkcji oraz wprowadzania do obrotu żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, a w niektórych przypadkach do ich wywozu.

 

W pkt 1 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 za materiał szczególnego ryzyka uznano niektóre tkanki pochodzenia bydlęcego, owczego i koziego otrzymane od zwierząt pochodzących z kraju członkowskiego, państwa trzeciego lub jednego z ich regionów o kontrolowanym czy nieokreślonym ryzyku wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE).

 

W pkt 2 tego załącznika rozszerzono wykaz tkanek uznanych za materiał szczególnego ryzyka o tkanki pochodzące z krajów członkowskich o nieznacznym ryzyku BSE, ale nie o państwa trzecie o takim samym statusie.

 

W związku z tym, kraje członkowskie o znikomym ryzyku BSE są zobligowane do usunięcia i zniszczenia materiału szczególnego ryzyka, podczas gdy import takich tkanek do Unii z państw trzecich o znikomym ryzyku BSE jest dozwolony. Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) zaleca wyłączenie z handlu międzynarodowego tylko materiału szczególnego ryzyka uzyskanego od bydła pochodzącego z państw o kontrolowanym lub nieokreślonym ryzyku BSE, w czasie gdy brak jest takiego zalecenia w stosunku do wyłączenia wobec bydła pochodzącego z państw o znikomym ryzyku BSE.

 

W celu zapewnienia podobnych warunków wprowadzania do obrotu towarów z państw członkowskich w odniesieniu do importu towarów z państw trzecich, jednocześnie biorąc pod uwagę ewentualne pozostałe ryzyko związane ze stosowaniem w łańcuchu żywnościowym lub paszowym niektórych tkanek, należy uchylić dodatkowy wymóg rozszerzający zakaz używania materiału szczególnego ryzyka pochodzącego od bydła i odnoszący się do państw członkowskich o nieznacznym ryzyku BSE, z wyjątkiem czaszki, mózgu i rdzenia kręgowego bydła powyżej 12 miesięcy.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!