Zużycie paliw i nośników energii

Zużycie paliw i nośników energii wykazuje się sporym zróżnicowaniem terytorialnym.

Zużycie paliw i nośników energii
Po wyeliminowaniu wpływu wielkości województw na zużycie, dysproporcje pozostają w dalszym ciągu znaczące. W przypadku wielu nośników energii często można spotkać nawet kilkunastokrotną różnicę wielkości zużycia w przeliczeniu na mieszkańca pomiędzy województwami. Wynika to najczęściej ze specyficznych uwarunkowań lokalnych, będących wynikiem istniejącej struktury gospodarczej w danym województwie, a także dostępności poszczególnych nośników energii.

W przypadku najbardziej powszechnego nośnika – energii elektrycznej – różnica pomiędzy skrajnymi województwami jest dwukrotna. Zużycie węgla kamiennego w 2020 r. w stosunku do roku 2005 zwiększyło się w województwach mazowieckim o 16,4% i opolskim o 2,7% w pozostałych zaobserwowano spadek.

Zużycie gazu ziemnego zmniejszyło się w stosunku do roku 2005 w województwie zachodniopomorskim o 8,9% i wielkopolskim o 1%. W pozostałych zanotowano wzrost, w tym największy w województwie pomorskim o 218%, podlaskim o 141,5% i mazowieckim o 121,6%.

Zużycie ciepła minimalnie obniżyło się w skali kraju o 4,4%. Największe zniżki zaobserwowano w województwie łódzkim o 26,9% i śląskim o 19,9%. Najwyższy wzrost zużycia wystąpił w województwie mazowieckim o 8,7% i kujawsko-pomorskim o 6,8%.

Zużycie energii elektrycznej wzrosło we wszystkich województwach, w największym stopniu w lubuskim o 57,6%, a najmniej w śląskim o 13%.
 


Tagi:
źródło: