gaz ziemny i strony powiązane

 • 2020-02-13

  Ceny bezpośrednich nośników energii i materiałów budowlanych

  Z kraju

  Od czerwca minionego roku ceny bezpośrednich nośniki energii na krajowym rynku regularnie spadają, co ma związek m.in. ze stopniową obniżką cen surowców energetycznych w handlu globalnym.

 • 2019-10-22

  Polski system gazowy przygotowany na sezon grzewczy

  Energetyka

  Krajowy system gazowy jest przygotowany do sezonu grzewczego. Odbiorcy gazu ziemnego nie muszą się obawiać nadchodzącej zimy. Prowadzona konsekwentnie przez Rząd RP polityka dywersyfikacyjna, podpisane umowy długoterminowe na dostawy LNG z USA, jak również konsekwentnie rozbudowywana i unowocześniana infrastruktura gazowa, gwarantuje polskim odbiorcom bezpieczne dostawy gazu ziemnego.

 • 2019-07-24

  Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej

  Energetyka

  W projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym przyjętym przez Sejm 19 lipca 2019 r. i przekazanym do dalszych prac w Senacie zawarto regulacje, które zapobiegną ograniczeniom w dostępie do pojemności magazynowych dla...

 • 2019-01-29

  Rachunki za gaz dla gospodarstw domowych w 2019 r. pozostaną bez zmian

  Paliwa i biopaliwa

  – Z zadowoleniem przyjmuję informację Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o utrzymaniu na dotychczasowym poziomie wysokości rachunków za dostawy gazu ziemnego – powiedział Minister Energii Krzysztof Tchórzewski.

 • 2018-09-25

  Będzie instytucja awaryjnego sprzedawcy gazu ziemnego

  Energetyka

  Minister energii Krzysztof Tchórzewski 20 września 2018 r. podpisał nowelizację rozporządzenia systemowego gazowego, która wprowadza instytucję sprzedawcy awaryjnego. Przyjęta zmiana zabezpiecza ciągłość dostaw gazu ziemnego do odbiorców niezależnie od sytuacji ich sprzedawcy. Przepisy wejdą w życie 25 września 2018 r.

 • 2018-04-11

  Nowe zasady ustalania taryf dla gazu ziemnego

  Przepisy i regulacje

  Od początku kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Energii dotyczące taryf dla gazu ziemnego, które dostosowuje dotychczasowe zasady kalkulacji taryf do potrzeb rynku oraz regulacji UE. Wprowadza również nowe rozwiązania, zachęcające obywateli do korzystania z gazu ziemnego.

 • 2018-03-23

  Komisja PE za zmianami w dyrektywie gazowej

  Energetyka

  - Objęcie wszystkich gazociągów importowych prawem unijnym ograniczy możliwość zachowań antyrynkowych i zwiększy poziom przejrzystości w dostawach gazu do UE. Rosyjskie gazociągi nie mogą funkcjonować poza tymi regulacjami i cieszę się, że instytucje unijne również mają takie stanowisko - komentuje minister energii Krzysztof Tchórzewski ustalenia Parlamentu Europejskiego (PE)...

 • 2017-10-13

  Polska przedstawiła mocne argumenty za stosowaniem prawa UE do gazociągów z państw trzecich

  Przepisy i regulacje

  - Nie ma żadnych prawnych podstaw do twierdzeń, że prawo UE, w tym w szczególności tzw. III pakiet energetyczny, nie powinny być stosowane wobec gazociągów takich jak Nord Stream 2, na całej jego długości – wynika z analizy prawnej przedstawionej przez polskich ekspertów na posiedzeniu grupy roboczej Rady UE do spraw energii w Brukseli.

 • 2016-12-05

  Ceny gazu będą uwalniane

  Paliwa i biopaliwa

  Pod koniec listopada Sejm RP przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kwestie związane z regulowaniem cen gazu ziemnego.

 • 2015-08-03

  Ceny środków produkcji dla rolnictwa w Polsce (maj 2015)

  Maszyny rolnicze

  W maju 2015 r. podobnie jak w miesiącu poprzednim zanotowano umiarkowane zwyżki cen na rynku bezpośrednich nośników energii – podaje Aldon Zalewski i Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 • 2015-04-24

  Ceny środków produkcji dla rolnictwa na świecie (styczeń 2015)

  Nawozy i środki ochrony roślin

  W styczniu 2015 r. ceny nawozów mineralnych w handlu globalnym zmalały przeciętnie o 3,1%, w tym mocznik o 7% - poinformowali Aldon Zalewski i Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 • 2015-01-07

  URE: Prądu w Polsce nie zabraknie

  Z kraju

  W styczniu tego roku oraz za rok mogą wystąpić niewielkie niedobory mocy dyspozycyjnej – wynika z raportu Urzędu Regulacji Energetyki. Badania URE pokazują jednak, że nie istnieje poważne ryzyko wystąpienia braku zaopatrzenia w energię elektryczną. Do 2028 r. oddanych zostanie ponad 18 GW nowych mocy, a wycofanych – tylko 5,2 GW.

 • 2014-06-06

  Ceny środków produkcji dla rolnictwa na świecie

  Nawozy i środki ochrony roślin

  W marcu 2014 r. wyraźnie spadły ceny nawozów mineralnych w handlu światowym - poinformowali Aldon Zalewski i Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 • 2014-04-14

  Do 2035 r. zużycie energii wzrośnie o ponad 40 proc.

  Paliwa i biopaliwa

  Przez najbliższych 20 lat paliwa kopalne pozostaną głównym źródłem energii, której globalna produkcja wzrośnie o ponad 40 proc. Trzy główne surowce: węgiel, gaz ziemny i ropa naftowa, będą miały po nieco ponad jedną czwartą rynku – wynika z raportu BP Energy Outlook 2035. Dynamicznie będzie rosła produkcja energii ze źródeł niekonwencjonalnych, takich jak gaz łupkowy,...

 • 2014-01-27

  Ceny środków produkcji dla rolnictwa na świecie

  Nawozy i środki ochrony roślin

  Światowe ceny nawozów mineralnych od dwóch lat sukcesywnie spadają, co sprzyja obniżkom cen na rynkach lokalnych, w tym również na rynku w Polsce - poinformowali Aldon Zalewski i Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.