| Autor: redakcja1

7 krajów chce zwiększenia limitu PSA dla serów

Siedem państw członkowskich UE, tj. Irlandia, Francja, Włochy, Litwa, Holandia, Szwecja i Wielka Brytania, domaga się ponownego rozdzielenia między poszczególne kraje Wspólnoty niewykorzystanych kwot na dopłaty do prywatnego przechowywania serów (PSA) - podaje FAMMU/FAPA.

7 krajów chce zwiększenia limitu PSA dla serów

Dopłaty do prywatnego przechowywania serów

W dniu 16.10.2015 r. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2015/1852 z dnia 15 października 2015 r., wprowadzające tymczasowy, nadzwyczajny system dopłat do prywatnego przechowywania niektórych serów oraz ustalające z góry stawkę dopłat. Rozporządzenie to przewiduje tymczasowy nadzwyczajny system dopłat do prywatnego przechowywania serów objętych kodem CN 0406, z wykluczeniem serów, które nie nadają się do dalszego przechowywania po okresie dojrzewania.
 
Maksymalna ilość produktu przypadająca na państwo członkowskie oraz objęta tymczasowym systemem jest przedstawiona w załączniku rozporządzenia. Dla całej Unii Europejskiej jest to 100 tys. ton, z czego na Polskę przypada 7,859 tys. ton, co nie jest w ogóle wykorzystane. Do tej pory z programu skorzystało tylko 10 państw UE, spośród których Włochy, Wielka Brytania, Irlandia, Litwa i Szwecja złożyło wnioski na 100% przyznanej kwoty.
 
W obrębie całej Unii Europejskiej od początku funkcjonowania programu, do prywatnego przechowywania z dopłatami złożono wnioski tylko na 31,8 tys. ton serów względem 100 tys. ton limitu. Tacy najwięksi producenci serów w UE, jak m.in., Polska, Estonia, Dania i Niemcy w ogóle nie wykorzystują programu, z uwagi na korzystniejszą sytuację rynkową. Na mocy omawianego rozporządzenia po dniu 15 stycznia niewykorzystane limity wniosków w obrębie programu PSA dla serów mogą być ponownie rozdzielone między państwa domagające się podniesienia kwot. Komisja nie podjęła jednak jeszcze decyzji w tej sprawie.
 
W ramach programu PSA dla serów okres przechowywania objętego umową rozpoczyna się w dniu następującym po dacie otrzymania przez właściwe organy informacji. Przechowywanie objęte umową kończy się w dniu poprzedzającym wydanie z magazynu, a dopłaty mogą być przyznane wyłącznie, jeżeli czas przechowywania objętego umową wynosi od 60 do 210 dni.
 
Stawki dopłat wynoszą:
— 15,57 EUR za tonę przechowywanych produktów w stosunku do stałych kosztów przechowywania,
— 0,40 EUR za tonę przechowywanych produktów i na dzień w porównaniu do przechowywania objętego umową.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!