Wyższe ceny na rynku światowym przełożyły się na wzrost cen w kraju

Mniejsza produkcja cukru w kampanii 2015/2016 oraz wyższe ceny na globalnym rynku przyczyniły się do wzrostu cen w kraju – wskazuje Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Wyższe ceny na rynku światowym przełożyły się na wzrost cen w kraju

Ceny cukru

W marcu br. cena zbytu cukru paczkowanego - 2,51 zł/kg zwiększyła się o 1,1% w porównaniu do lutego oraz była o 33,5% większa niż w marcu 2015 r. Średnia cena zbytu cukru workowanego wyniosła 2,21 zł/kg i była o 1,8% mniejsza niż przed miesiącem oraz o 22,1% wyższa niż przed rokiem. Wzrost cen zbytu przyczyni się do poprawy wyników finansowych przemysłu cukrowniczego w 2016 r.

 

Niskie ceny cukru w 2015 r. spowodowały, że zysk netto przemysłu cukrowniczego zmalał z 562 mln zł w 2014 r. do 280 mln zł. Wskaźnik opłacalności netto branży zmniejszył się do 6,4% względem 10,7% przed rokiem.

 

W handlu detalicznym również utrzymuje się zwyżkowy trend, a cena w marcu br. wyniosła 2,70 zł/kg i była większa o 4,7% niż w lutym oraz o 28,6% niż przed rokiem.

  Tagi:
źródło: