Ceny produktów mlecznych

Ceny większości podstawowych produktów mleczarskich w październiku 2023 roku były niższe niż w roku ubiegłym.

Ceny produktów mlecznych
W październiku 2023 r. cena OMP ukształtowała się na poziomie 11,50 zł/kg i była większa o 1% niż we wrześniu, ale mniejsza o 38,3% niż w porównywalnym miesiącu 2022 roku. W okresie styczeń – październik średnia cena OMP wynosiła 11,91 zł/kg i była niższa o 32,5% niż w tym samym okresie 2022 roku.

W październiku 2023 r. cena serów podpuszczkowych dojrzewających wynosiła 20,69 zł/kg, tj. więcej o 5,9% niż przed miesiącem, ale mniej o 19,6% niż w październiku 2022 roku. Od stycznia do października cena serów wynosiła 20,82 zł/kg i była niższa o 9% niż w tym samym czasie 2022 roku.

Za masło w blokach krajowi producenci w październiku 2023 r. uzyskiwali cenę 25,18 zł/kg i była wyższa o 5,1% niż we wrześniu, ale niższa o 27,1% niż w październiku 2022 r. W okresie dziesięciu miesięcy średnia cena masła w blokach wynosiła 24,69 zł/kg i była mniejsza o 21,2% niż w porównywalnym okresie 2022 roku.


 


Tagi:
źródło: