| Autor: redakcja1

Dynamiczne spadki OMP

Po obserwowanym od II kwartału 2015 r. zniżkowej tendencji cen OMP w UE, w drugiej połowie czerwca 2016 roku nastąpiły pierwsze wzrosty.

Dynamiczne spadki OMP

Ceny OMP


Trend ten z nasileniem dynamiki obserwowany był jeszcze w październiku, a listopad przyniósł zniżki na unijnym rynku tego przetworu mlecznego. W grudniu 2016 r. wzrosty powróciły i były notowane jeszcze na początku 2017 roku. Od lutego 2017 r. jednak znów notowany jest trend spadkowy, który w marcu jeszcze się nasilił. W dniu 26 marca 2017 roku przeciętna ważona cena OMP w UE osiągnęła poziom 1,78 EUR/kg, była więc niższa o 7,75% niż przed miesiącem, ale pozostając przy tym na pułapie o 9% wyższym niż w analogicznym czasie 2016 r. W omawianym okresie nieco mniej dynamicznie malały z kolei ceny OMP na rynku polskim, gdzie osiągnęły pułap 1,84 EUR/kg, czyli o 5,15% mniejszy niż przed miesiącem i o 11,5% większy niż przed rokiem. W ujęciu PLN w skali rocznej odnotowano z kolei wzrost z 7,04 PLN/kg do 7,86 PLN/kg, czyli o 11,7%. Niższe niż w Polsce i średnio w UE ceny OMP zaobserwowano na rynku czołowego unijnego producenta, jakim są Niemcy.
 
Według FAMMU/FAPA, w drugiej połowie marca 2017 r. w Niemczech utrzymywały się one na poziomie 1,68 EUR/kg, a więc był to 11,6% spadek w skali miesięcznej. W przypadku drugiego unijnego potentata, jakim jest Holandia, odnotowano nieco wyższą cenę OMP niż w Niemczech - 1,70 EUR/kg, co było o 11,5% mniejszą stawką niż przed miesiącem. Notowane spadki cen OMP związane są z poprawiającą się pogodą w Europie i ze stopniowym sezonowym przesunięciem głównego obszaru produkcji z półkuli południowej do północnej. Zbliża się szczyt produkcji, który na północy zazwyczaj ma miejsce w maju. Poza tym, wielu czołowych importerów artykułów mleczarskich, w tym OMP, zaopatrzyło się w wystarczające zapasy w poprzednich miesiącach, w związku z czym w I kwartale 2017 r. na światowym rynku mleczarskim obserwowana jest znikoma aktywność w handlu zagranicznym. W związku z takim stanem rzeczy produkcja mleka i przetworów mlecznych w UE zwiększa się, popyt jest stabilny, a w konsekwencji ceny OMP maleją.
 
Dnia 26 marca 2017 roku ceny OMP w UE kształtowały się o 5,1% powyżej progu interwencyjnego, osiągając przy tym pułap o 12,5% mniejszy niż ceny OMP wysyłanego z państw Oceanii, tj. Nowej Zelandii i Australii do portów Europy Płn. (baza fob), które są uznawane za ceny globalne. Na rynku amerykańskim, u jednego z czołowych konkurentów UE, malejące w ostatnich tygodniach ceny OMP znajdują się aktualnie na poziomie o 5,6% niższym niż przeciętna we Wspólnocie wynosząc w drugiej połowie marca w przeliczeniu 1,68 EUR/kg.
 
Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1336/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. ustanawiającym tymczasowe nadzwyczajne środki w sektorze mleka i przetworów mlecznych od dnia 1 stycznia 2015 r. został uruchomiony skup interwencyjny masła i odtłuszczonego mleka w proszku. Poziom cen interwencyjnych wynosi dla odtłuszczonego mleka w proszku 169,80 EUR/100kg. Na koniec 2016 roku w obrębie publicznej interwencji składowano 352,62 tys. ton OMP, tj. w Belgii, Czechach, Irlandii, Estonii, Hiszpanii, na Litwie w Polsce, Francji, Słowacji, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Finlandii i Łotwie. W 2017 roku pierwsze dostawy w ramach publicznej interwencji odnotowano w okresie między 27 marca 2017 r., a 2 kwietnia 2017 r., były to 472 tony z Polski. Z kolei w obrębie programu prywatnego magazynowania (PSA), w 2016 roku do składów dostarczono 43,81 tys. ton OMP, a od 1 stycznia do 2 kwietnia 2017 roku 25,88 tys. ton. Program ten największą popularnością cieszy się w Niemczech, Belgii i Holandii.
 
Coraz większe ceny OMP, jakie notowane były w UE od drugiej połowy minionego roku, zachęcały przetwórnie do zwiększania produkcji. Z najnowszych danych KE wynika, że w czasie całego 2016 roku we Wspólnocie wyprodukowano o 3,7% więcej tego proszku niż w 2015 r., przy czym w Polsce odnotowano 1% zwyżki. Zmalał natomiast w tym okresie eksport poza UE. W ciągu dwunastu miesięcy 2016 roku poza granice Wspólnoty wywieziono o 17% OMP mniej niż w 2015 roku.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!