Eksport do krajów Unii Europejskiej

Podobnie jak w latach poprzednich produkty rolno-spożywcze były wysyłane z Polski głownie na rynek unijny.

Eksport do krajów Unii Europejskiej
W 2021 r. dostawy do krajów UE-27 wygenerowały 27,1 mld EUR, tj. wzrost o 11%, co stanowiło 73% przychodów otrzymanych z wysyłki towarów rolno-spożywczych ogółem. Polski eksport rolno-spożywczy na rynek UE charakteryzował się sporą koncentracją geograficzną. Najważniejszym partnerem handlowym Polski pozostawały Niemcy. Wywóz do tego kraju w 2021 r. wyniósł 9,4 mld EUR i był większy o 9% niż przed rokiem, tj. eksport przede wszystkim papierosów, przetworów rybnych, mięsa drobiowego, wyrobów piekarniczych, karmy dla zwierząt oraz wyrobów czekoladowych. Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Niderlandy - 2,2 mld EUR i wzrost o 16%, eksport głównie mięsa drobiowego, papierosów, ziarna kukurydzy, soków owocowych i warzywnych, wyrobów czekoladowych oraz mięsa wołowego, Francja - 2,1 mld EUR i wzrost o 16%, wywóz przede wszystkim mięsa drobiowego, przetworów mięsnych, wyrobów czekoladowych, karmy dla zwierząt, wyrobów piekarniczych oraz mięsa wołowego i Włochy - 1,9 mld EUR i wzrost o 10%, wywóz papierosów, mięsa wołowego, przetworów rybnych oraz karmy dla zwierząt stanowił blisko 50% wartości eksportu oraz Czechy - 1,6 mld EUR i wzrost o 5%, eksport przede wszystkim mięsa drobiowego, wyrobów piekarniczych oraz serów i twarogów. Łącznie wywóz na rynki wymienionych pięciu krajów wygenerował blisko 17,3 mld EUR przychodów, co stanowiło około 64% wartości wysyłki do UE-27.


Tagi:
źródło: