| Autor: redakcja1

Eksport produktów mlecznych z Polski

W pierwszych siedmiu miesiącach 2020 r. zyski z eksportu produktów mlecznych otrzymane przez krajową branżę mleczarską kształtowały się na poziomie większym niż rok wcześniej.

Eksport produktów mlecznych z Polski
W okresie styczeń–lipiec 2020 r. wartość wywozu produktów mlecznych z Polski wyniosła 1,4 mld EUR i była wyższa o 1% niż przed rokiem. Wpływy z wysyłki tego asortymentu stanowiły 7% udziału w wartości polskiego eksportu rolno-spożywczego.
 
Produkty mleczne eksportowane z Polski znalazły nabywców na rynkach 140 państw świata. Tradycyjnie najważniejszym kierunkiem wywozu były głównie kraje UE.
 
W pierwszych siedmiu miesiącach 2020 r. udział tych krajów w wartości wywozu wyniósł 66% względem 75% przed rokiem. Jednocześnie wpływy otrzymane z wysyłki do UE zmniejszyły się o 11% do 946 mln EUR. Najważniejszymi importerami produktów mlecznych były: Niemcy z 258 mln EUR i 18% wartości, Czechy z 89 mln EUR i 6%, Wielka Brytania i Niderlandy - po 69 mln EUR i po 5%.
 
Udział eksportu artykułów mleczarskich do krajów WNP od 2014 r., a więc od momentu wprowadzenia embarga przez Rosję jest nieznaczny i w miesiącach styczeń–lipiec 2020 r. wyniósł 6%. Jednak całkowita wartość wysłanych produktów do tych państw była 3,3-krotnie wyższa niż w analogicznym okresie 2019 r. i wyniosła 86 mln EUR.
 
Udział krajów nienależących do UE i WNP w wysyłce produktów mlecznych wyniósł 28% i był o 5 pp. większy od notowanego rok wcześniej. Spośród tych krajów najwyższy udział w wywozie miały Algieria i Chiny, czyli odpowiednio 71 mln EUR i 66 mln EUR i po 5% wartości, a także Arabia Saudyjska z 33 mln EUR i 2%.
 
W strukturze asortymentowej eksportu produktów mlecznych od lat dominującą pozycję z wielkością 33% udziału zajmują sery i twarogi.
 
W czasie styczeń–lipiec 2020 r. wartość wysyłki tej grupy towarowej wyniosła 474 mln EUR i była o 1% wyższa niż w porównywalnym okresie 2019 r. Sery dostarczano do 100 krajów świata. Najważniejszym kierunkiem zbytu polskich serów i twarogów były kraje UE z 69% udziałem w wartości wywozu wynoszącym 329 mln EUR, w tym zwłaszcza Niemcy i Czechy - odpowiednio 54 mln EUR i 53 mln EUR oraz po 11% udziału w wartości wysyłki tej grupy towarowej, a także Włochy z 33 mln EUR i 7% oraz Wielka Brytania i Słowacja - odpowiednio 31 mln EUR i 28 mln EUR oraz po 6%. Do krajów spoza UE polskie sery i twarogi dostarczano m.in.: na Ukrainę - 49 mln EUR i 10%, Arabii Saudyjskiej - 22 mln EUR i 5% oraz Izraela - 10 mln EUR i 2%.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!