Eksport serów i twarogów z Polski do krajów pozaunijnych

Największy, pod kątem wartości, udział w sprzedaży z Polski na rynki krajów trzecich miały sery i twarogi - 36,2%, a ich wartość w 2017 r. wzrosła o 31,6% do 172 mln EUR.

Eksport serów i twarogów z Polski do krajów pozaunijnych
Udział wartości serów i twarogów w wywozie produktów mleczarskich łącznie był na podobnym poziomie jak z UE - 37,5%. Warto jednak przypomnieć, że w 2013 r. stanowiły one ponad połowę wartości wysłanych na rynki trzecie produktów mleczarskich z Polski.
 
Kontyngent dostaw do krajów trzecich serów i twarogów wzrósł o 13,5% do 53,5 tys. t. W dalszym ciągu było to o 20% mniej niż w 2013 r. W 2017 r. najbardziej zwiększył się eksport do Panamy o 2,4 tys. t, Arabii Saudyjskiej o 1,6 tys. t, Korei Południowej o1,4 tys. t i na Ukrainę o 1,3 tys. t. z kolei najgłębszą spadek odnotowano w przypadku Armenii o 1,9 tys. t.
 
Znaczącą pozycją w wywozie produktów mleczarskich na rynki krajów trzecich z Polski miało też mleko w proszku. Jego sprzedaż w 2017 r. wzrosła o 44,1% do 146 mln EUR, co stanowiło 31% wartości eksportu łącznie. Wolumen jego wywozu zwiększył się o 34% do 73,4 tys. t, ale w porównaniu do przeciętnej z lat 2014-2016 był o 3,9% niższy. W 2017 r. zwiększył się głównie wywóz mleka w proszku do największego odbiorcy, Algierii o 14,3 tys. t - 70%. Sporą zwyżkę sprzedaży zaobserwowano również względem Kuby o 2,2 tys. t, Chin o 1,7 tys. t, Wietnamu o 1,2 tys. t oraz Filipin o 1,0 tys. t. W największym stopniu zmalał natomiast eksport do Indonezji o 1,6 tys. t i do Jemenu o 1,1 tys. t.
 
Wartość wywozu serwatki wyniosła 90 mln EUR i była o 26,4% wyższa niż w 2016 r. Należy jednak zauważyć, że kontyngent sprzedaży obniżył się o 2,4% do 99,3 tys. t, głównie ze względu na spadek eksportu do Wietnamu o 5,6 tys. t i do Indonezji o 2,4 tys. t. Największy wzrost wolumenu sprzedaży odnotowano z kolei w przypadku Chin o 3,5 tys. t i Korei Południowej o 2,1 tys. t.


Tagi:
źródło: