Eksport serów i twarogów z UE

Sery i twarogi stanowią najważniejszą pozycję w eksporcie produktów mleczarskich z Unii Europejskiej.

Eksport serów i twarogów z UE

W 2016 r. zyski ze sprzedaży tych produktów na rynki krajów pozaunijnych wyniosły 3,6 mld EUR co stanowiło 40% łącznej wartości eksportu produktów mleczarskich z UE. Po pierwszych dziesięciu miesiącach 2017 r. wartość wywozu serów i twarogów z UE wyniosła 3,3 mld EUR, a więc o 11% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem.

 

Jak wynika z danych Eurostat, kontyngent sprzedanych na rynki zagraniczne serów i twarogów wyniósł 695,8 tys. t i był o 4,5% większy niż w pierwszych dziesięciu miesiącach 2016 r. Warto zwrócić uwagę, że poszczególne rodzaje tych produktów charakteryzowały się odmienną dynamiką zmian eksportu.

 

Najważniejszą, pod kątem wolumenu, pozycję w wysyłce serów i twarogów z UE zajmują sery dojrzewające. W pierwszych dziesięciu miesiącach 2017 r. ich eksport wyniósł 433,7 tys. t - 62% wolumenu i był o 1,6% większy niż w porównywalnym okresie przed rokiem. Wśród największych odbiorców znalazły się Stany Zjednoczone z 99,3 tys. t - spadek o 0,8%, Japonia z 57,1 tys. t - wzrost o 27,5% i Szwajcaria z 22,9 tys. t - spadek o 0,5%. Poza tym kontyngent wywozu serów dojrzewających do Chile wzrósł z 7,1 do 16,1 tys. t.

 

Drugą pozycję zajmują sery świeże. W ich przypadku eksport z UE w pierwszy dziesięciu miesiącach 2017 r. zwiększył się o 15,0% do 139,4 tys. t. Głównym ich odbiorcą była Korea Pd., gdzie sprzedaż osiągnęła 32,8 tys. t, była o 16,4% większa niż w tym samym okresie 2016 r. Do Szwajcarii sprzedano 20,5 tys. t serów świeżych, tj. wzrost o 14,4%.

 

W odniesieniu do serów topionych, poziom ich wysyłki ze Wspólnoty był w takiej samej granicy jak w pierwszych dziesięciu miesiącach 2016 r. i wyniósł 83,4 tys. t. Sprzedaż do największego odbiorcy, Arabii Saudyjskiej zwiększyła się o 5,1% do 11,9 tys. t, a do drugiego - Iraku o 3,9% do 10,2 tys. t. Wzrost zbytu zaobserwowano też w przypadku Japonii, gdzie wysłano 6,9 tys. t, a więc o 8,2% więcej niż przed rokiem.

 

Chociaż sery tarte lub proszkowane nie stanowią znaczącej pozycji w sprzedaży z UE serów i twarogów - 3,7% udział to należy zauważyć, że w pierwszych dziesięciu miesiącach 2017 r. ich eksport zwiększył się o 19,2% do 26 tys. t. Wprawdzie zmalała o 0,5% do 2,9 tys. t sprzedaż do Libanu, ale do pozostałych czołowych odbiorców odnotowano spory wzrost. Wywóz do Japonii zwyżkował o 32,5% do 2,7 tys. t do Szwajcarii o 37,4% do 2,4 tys. t, a do Chin o 61,5% do 2,3 tys. t.

 

Niewielki wzrost eksportu zaobserwowano w przypadku serów z przerostami niebieskiej pleśni o 3,3% do 13,3 tys. t. Zmniejszyła się sprzedaż do Stanów Zjednoczonych – o 3,9% do 3,8 tys. t. Warto natomiast zauważyć zwyżkę dostaw do Australii – o 32,5% do 1,4 tys. t.Tagi:
źródło: