| Autor: redakcja1

Eksport towarów rolno-spożywczych z Polski

Główną pozycję w strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych zajmuje żywiec, mięso i jego przetwory.

Eksport towarów rolno-spożywczych z Polski
Ta grupa asortymentowa w czasie trzech kwartałów 2019 r. generowała 21% przychodów z polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych, a więc 4,8 mld EUR, czyli o 2% więcej niż w tym samym okresie 2018 r. Dominującą pozycję w wysyłce tej grupy asortymentowej zajmowało mięso czerwone wraz z przetworami - 58% udziału w wartości.
 
Ważną pozycję w strukturze towarowej eksportu rolno-spożywczego zajmowały również tytoń i wyroby tytoniowe - 2,8 mld EUR, czyli o 12% więcej niż w okresie styczeń–wrzesień 2018 r. oraz ziarno zbóż i przetwory zbożowo-mączne – o 3% do 2,6 mld EUR. Następne miejsce zajmowały produkty mleczne z 8% udziałem w wartości wywozu - o 2% do 1,8 mld EUR. Spory udział w przychodach z wysyłki generowała także sprzedaż zagraniczna cukru i wyrobów cukierniczych - o 9% do 1,7 mld EUR, ryb i ich przetworów o 7% do 1,6 mld EUR, a także warzyw w sumie z przetworami - o 5% do 1,3 mld EUR i owoców wraz z przetworami - mniej o 3% do 1 mld EUR.
 
Głównym partnerem handlowym Polski pozostaje Unia Europejska. W okresie trzech kwartałów 2019 r. dostawy do krajów UE stanowiły 82% przychodów otrzymanych z eksportu towarów rolno-spożywczych - 18,8 mld EUR. Najważniejszym partnerem handlowym Polski były Niemcy. Wartość wywozu do tego kraju osiągnęła poziom 5,5 mld EUR, tj. o 5% wyższy niż w okresie styczeń–wrzesień 2018 r. Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Wielka Brytania - 2,1 mld EUR, Holandia - 1,5 mld EUR, Włochy i Francja - po 1,3 mld EUR oraz Czechy - 1,1 mld EUR.
 
W czasie trzech kwartałów 2019 r. do krajów pozaunijnych wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości 4,3 mld EUR względem 3,7 mld EUR rok wcześniej. Dostawy do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw ukształtował się w granicy 1,1 mld EUR, o 16% większej. Na Ukrainę wywieziono produkty o wartości 422 mln EUR, do Federacji Rosyjskiej – 407 mln EUR, a na Białoruś – 191 mln EUR. Eksport do pozostałych krajów, czyli spoza UE i WNP wyniósł 3,1 mld EUR i był o 13% wyższy niż przed rokiem. Znaczącymi odbiorcami spośród tej grupy państw były Stany Zjednoczone, do których sprzedano towary rolno-spożywcze o wartości 424 mln EUR oraz Arabia Saudyjska – 201 mln EUR, Izrael – 187 mln EUR, Chiny – 152 mln EUR i Norwegia – 141 mln EUR.
 


Tagi:
źródło: