Eksport wpływa na kierunki rozwoju produkcji w Polsce

Zwiększający się skup mleka oraz prawdopodobnie mniejsza ilość surowca kierowana na mleko przerzutowe znajduje odzwierciedlenie w zwyżce produkcji większości przetworów mlecznych.

Eksport wpływa na kierunki rozwoju produkcji w Polsce
Jak wynika z danych GUS dla dużych przedsiębiorstw, tj. zatrudniających co najmniej 50 osób, w pierwszych dziesięciu miesiącach 2018 r. produkcja mleka w proszku wzrosła w skali roku o 8,5% do 165 tys. t. Warto zauważyć, że zapotrzebowanie na polski proszek na rynkach międzynarodowych był wysoki. Jego wywóz w pierwszych trzech kwartałach br. był większy aż o 24% i wyniósł 123 tys. t. Dodatkowo według danych Komisji Europejskiej produkcja proszków mlecznych w UE była o 1,8% niższa w ujęciu pierwszych trzech kwartałów 2017 r.
 
W Polsce wzrosła również produkcja masła, która w pierwszych dziesięciu miesiącach br. była o 5,7% wyższa niż przed rokiem i wyniosła 184 tys. t. Dla porównania, w UE, w pierwszych trzech kwartałach wytworzono o 1,6% więcej masła niż przed rokiem. Podobnie jak w przypadku mleka w proszku, znacząco zwiększyła się sprzedaż masła i tłuszczów mlecznych na rynki zagraniczne – o 11% do 53 tys. t. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że w pierwszych dziesięciu miesiącach br. produkcja margaryn i produktów do smarowania zmalała o 3,5%.
 
Czwarty rok z rzędu zwiększa się produkcja serów dojrzewających. W pierwszych dziesięciu miesiącach przedsiębiorstwa w Polsce wyprodukowały 287 tys. t tych produktów, tj. o 4,6% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. W nieco mniejszym stopniu, o 2,8% do 387 tys. t, zwiększyła się produkcja serów świeżych. Warto zauważyć, że w przypadku sprzedaży zagranicznej tych produktów, w pierwszych trzech kwartałach br. wolumen eksportu serów dojrzewających zwiększył się o prawie 12% do 86 tys. t podczas gdy eksport serów świeżych był o 0,8% (r/r) mniejszy wyniósł 69 tys. t.
 
Z produktów płynnych wzrost produkcji w Polsce odnotowano jedynie w przypadku śmietany, której wytworzono 1,8 mln hl, o 2,9% więcej niż w pierwszych dziesięciu miesiącach 2017 r. Produkcja jogurtów była o 0,4% mniejsza i wyniosła 3,1 mln hl. W przypadku mleka płynnego (wraz z przerzutowym) odnotowano spadek produkcji o 1,4% do 26,7 mln hl. Warto jednak zauważyć, że według danych Komisji Europejskiej w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. produkcja mleka pitnego w Polsce była o 2,2% większa niż przed rokiem i wyniosła 1,3 mln t. Oznaczałoby to, że mniej mleka kierowane jest przede wszystkim do dalszej odsprzedaży jako mleko przerzutowe.
 
Mimo większych wolumenów eksportu, w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. wartość eksportu produktów mleczarskich z Polski była o 0,2% mniejsza i wyniosła 1,57 mld EUR. Spadek wartości wynikał zatem głównie z niższych, niż przed rokiem cen uzyskiwanych w eksporcie.


Tagi:
źródło: