Ponad 80% żywności eksportujemy do krajów UE

Produkty rolno-spożywcze są eksportowane z Polski głównie na rynek unijny. Jak podaje Agencja Rynku Rolnego w 2015 r. wartość wywozu tych towarów do krajów Unii Europejskiej osiągnęła poziom 19,3 mld EUR, a więc o 11% większy niż w 2014 r. Tym samym udział krajów unijnych w polskiej wysyłce towarów rolno-spożywczych utrzymał się na podobnym poziomie, tj. 82% względem 80% w roku poprzednim.

Ponad 80% żywności eksportujemy do krajów UE

Eksport żywności z Polski

Największym partnerem handlowym Polski pozostały Niemcy. W 2015 r. dostawa do tego kraju była o 6,7% wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 5,3 mld EUR. Tym samym udział Niemiec w wartości eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski utrzymał się w granicy z 2014 r., czyli było to 23%. Niemcy były głównym importerem m.in.: ryb i ich przetworów, ziarna zbóż i przetworów zbożowych, mięsa drobiowego, produktów mleczarskich, soków owocowych i warzywnych oraz pieczarek.

 

W 2015 r. dalszemu spadkowi uległa wysyłka towarów rolno-spożywczych do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw i ukształtowała się na poziomie 1,1 mld EUR, a zatem o 34% niższym niż w roku poprzednim. Udział WNP w polskim wywozie rolno-spożywczym wyniósł 5% w odniesieniu do 8% w 2014 r. Obniżka eksportu do tej grupy krajów wynikała głównie z embarga na przywóz wielu produktów rolno-spożywczych, wprowadzonego w 2014 r. przez Federację Rosyjską. Wartość towarów rolno-spożywczych dostarczonych z Polski do Rosji w 2015 r. wyniosła 398 mln EUR i była o 55% mniejsza niż rok wcześniej.

 

Wartość eksportu na Ukrainę zmalała o 17% do 298 mln EUR, a na Białoruś o 14% do 234 mln EUR. Spośród krajów Wspólnoty Niepodległych Państw zwyżkę odnotowano jedynie w wysyłce do Armenii, Turkmenistanu, Mołdawii i Uzbekistanu.

 

Wywóz do pozostałych krajów (spoza UE i WNP) wzrósł z 2,8 mld EUR w 2014 r. do 3,1 mld EUR w 2015 r., a więc o 13%. Tym samym w całym polskim eksporcie rolno-spożywczym udział tych krajów zwiększył się z 12,7% do 13,3%.Tagi:
źródło: