| Autor: redakcja1

Grosze wyniki finansowe branży mleczarskiej (Q3 2014)

W 2014 r. wyniki finansowe sektora mleczarskiego w Polsce ulegały stopniowemu pogorszeniu. Co prawda w trzech pierwszych kwartałach 2014 roku zyski firm wzrastały w odniesieniu do danych z poprzedniego roku, przy czym zwiększenie się kosztów było jeszcze silniejsze – podaje Bank BGŻ.

Grosze wyniki finansowe branży mleczarskiej (Q3 2014)

Sytaucja w branży mleczarskiej

To właśnie przyczyniło się do zmniejszenia opłacalności branży mleczarskiej. Jak wynika z danych Pont-Info, w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją przetworów mleczarskich i zatrudniających co najmniej 50 pracowników, w okresie styczeń-wrzesień tego roku średnia stopa zysku netto wyniosła 1,37 proc. Było to sporo mniej niż w tym samym czasie przed rokiem, kiedy zanotowano 2,88 proc. i mniej niż przeciętna z ostatnich pięciu lat.
 
Sporo mniejsze wskaźniki branża odnotowała tylko w 2008 r. - 0,55 proc., gdy gwałtownie zaczęły spadać ceny przetworów mleczarskich. Poza tym, jest to znacznie niższy odczyt niż w branży spożywczej łącznie, która w pierwszych trzech kwartałach br. osiągnęła średnią stopę zysku netto w granicy 3,82 proc. W odniesieniu do 4,13 proc. przed rokiem.
 
Zyski sektora po trzech kwartałach 2014 roku wyniosły 23 mld zł, a więc były o ponad 7 proc. większe w ujęciu roku. Taki stan rzeczy wynikał głównie ze zwiększenia się wolumenu przetworzonego mleka, kiedy to mleczarnie zakupiły o 8 proc. więcej surowca niż rok wcześniej.

Eksport pozytywnie stymuluje branżę mleczarską

Ponadto korzystnie na wyniki branży wpływał eksport, gdzie w styczniu-wrześniu tego roku ukształtował się na poziomie o ponad 17 proc. Większym w skali roku. Z drugiej strony istniały spore trudności ze zbytem wytworzonych przetworów, co przełożyło się na wzrost wartości zapasów o 22 proc. do 1,5 mld zł.

Wysokie koszty

Tym samym w omawianym czasie poziom kosztów w sumie wyniósł 22,6 mld zł, a zatem był on o 9 proc. większy niż rok temu, co było w przede wszystkim wynikiem utrzymujących się w I połowie 2014 r. wysokich cen skupu mleka. Jednakże w 2014 r., w tym głównie w II połowie, w gorszej sytuacji znajdowały się podmioty zajmujące się produkcją serów, masła oraz mleka w proszku.
 
Firmy specjalizujące się w produkcji przetwórstwa mlecznego, tj. jogurty, desery mleczne, która kierowana jest głównie na rynek krajowy, mogły odnotować poprawę wskaźników finansowych. Jest to przede wszystkim efekt lepszej sytuacji gospodarczej w Polsce, przekładającej się pozytywnie na sprzedaż tego rodzaju produktów, a tym samym na stabilizację ich cen zbytu.
 
W I połowie nadchodzącego roku prawdopodobne jest dalsze, ale minimalne pogorszenie wyników sektora mleczarskiego ogółem. W sumie w 2015 roku na znacznie mniejszym poziomie w skali roku kształtować się będą ceny skupu mleka, przy czym wysoka produkcja towarowa mleka, przy ograniczeniach w sprzedaży na rynek rosyjski, wywoływać będą presję na obniżki cen zbytu produktów mlecznych.
 Tagi:
źródło: