Handel artykułami mleczarskimi

W okresie trzech kwartałów 2021 r. zwiększyły się przychody z eksportu produktów mlecznych otrzymane przez krajową branżę mleczarską.

Handel artykułami mleczarskimi
Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń–wrzesień 2021 r. wartość wysyłki produktów mlecznych z Polski wyniosła około 1,98 mld EUR - 9 mld zł i była wyższa o 9% niż w analogicznym okresie 2020 r. Jednocześnie na import tego asortymentu wydatkowano 0,94 mld EUR - 4,3 mld zł, czyli więcej o 11% niż w okresie styczeń–wrzesień 2020 r.

Dodatnie saldo obrotów handlowych artykułami mleczarskimi w okresie trzech kwartałów 2021 r. ukształtowało się na poziomie 1,04 mld EUR - 4,7 mld zł, a więc wyższym o 8% niż w okresie styczeń–wrzesień 2020 r. Blisko 65% wpływów z wywozu wygenerowała sprzedaż produktów mlecznych do krajów Unii Europejskiej - 1,3 mld EUR, czyli to wzrost o 13%.

Głównymi odbiorcami produktów mlecznych na rynku unijnym były: Niemcy z 19% wartości i 380 mln EUR, Czechy z 6% i 123 mln EUR), Włochy z 5% i 105 mln EUR, Niderlandy z 5% i 92 mln EUR oraz Rumunia z 4% i 77 mln EUR. Udział wysyłki artykułów mleczarskich do krajów WNP był nieznaczny i w okresie trzech kwartałów 2021 r. wyniósł 5%. Całkowita wartość wyeksportowanych produktów uległa spadkowi o 7% do 100 mln EUR. Produkty mleczne wywożono przede wszystkim na Ukrainę - 4% wartości wywozu i 87 mln EUR. Udział krajów pozaunijnych, a więc nienależących do WNP w wysyłce produktów mlecznych wyniósł 30%. Wpływy uzyskane z eksportu osiągnęły 602 mln EUR, czyli o 6% więcej niż w okresie styczeń–wrzesień 2020 r. Największy udział w polskim wwozie miała Wielka Brytania, Chiny i Algieria – po około 5% wartości wywozu oraz odpowiednio 101 mln EUR, 98 mln EUR i 93 mln EUR, a także Arabia Saudyjska z 2% i 41 mln EUR.
 


Tagi:
źródło: