Handel produktami mleczarskimi

W drugiej połowie 2016 r., w wyniku poprawy koniunktury na globalnym rynku mleka, odnotowano zwyżkę cen uzyskiwanych w wywozie produktów mleczarskich. W wyniku czego dodatnie saldo handlu zagranicznego przetworami mleczarskimi w tym okresie było o 8% wyższe niż w pierwszej połowie 2016 r.

Handel produktami mleczarskimi
W całym 2016 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, saldo zmalało się o 18%, do 702 mln EUR, w wyniku spadku wartości eksportu o 4%, do 1,59 mld EUR i wzrostu wartości importu o 11% do 884 mln EUR. Prognozuje się, że w 2017 r. uwarunkowania w handlu zagranicznym będą korzystniejsze niż w 2016 r. i polski bilans handlowy produktami mleczarskimi może ulec poprawie.
 
Odtłuszczone mleko w proszku
 
Przy ograniczonym światowym zapotrzebowaniu na odtłuszczone mleko w proszku wysyłka tego produktu z UE w 2016 r. była o 17% niższa niż rok wcześniej i wyniosła 574 tys. ton. KE szacuje, że w 2017 r. w miarę niskie unijne ceny OMP wzmocnią pozycję konkurencyjną UE na rynku światowym tego produktu i eksport OMP poza obszar celny Unii wzrośnie o 24%, do 712 tys. ton.
 
Wywóz OMP z Polski w 2016 r. był o 25% niższy niż rok wcześniej i wyniósł 82 tys. ton. Analitycy ARR prognozują, że w 2017 r., w wyniku zwiększenia się globalnego popytu na produkty o większym stopniu przetworzenia, zwłaszcza na sery i ograniczenia produkcji OMP, jego wywóz może być o 15% mniejszy niż w 2016 r. i wynieść 70 tys. ton. Przywóz OMP do Polski w 2016 r. był o 36% wyższy niż rok wcześniej i ukształtował się na poziomie 36 tys. ton. Przy przewidywanym dalszym wzroście krajowego zużycia, zakup tego produktu może w dalszym ciągu rosnąć. Przewiduje się, że w 2017 r. roczny import odtłuszczonego mleka w proszku może zbliżyć się do 40 tys. ton.
 
Masło i tłuszcze mleczne
 
Zwiększający się światowy popyt na masło w 2016 r. wpływał stymulująco na wzrost eksportu tego produktu z Unii Europejskiej. W tym czasie wysłano 211 tys. ton tego tłuszczu, czyli o 23% więcej niż rok wcześniej. W 2017 r. wywóz masła wzrośnie o 10% do 233 tys. ton.
 
Eksport masła z Polski w 2016 r. był wyższy o 9% i osiągnął rekordowo wysoki poziom 45 tys. ton. W 2017 r., przy utrzymaniu się wzmożonego globalnego zapotrzebowania na masło, jego wywóz z Polski może być o 11% wyższy od zrealizowanego w 2016 r. i wynieść 50 tys. ton. Jednocześnie przywóz może się ukształtować na poziomie 17 tys. ton względem 16 tys. ton w 2016 r.


Tagi:
źródło: