| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny mlekiem i jego produktami z Polski i UE

W 2013 r. koniunktura na globalnym rynku mleka oraz konkurencyjność cenowa polskich przetworów mlecznych przyczyniły się do dalszej istotnej poprawy wyników handlu zagranicznego tymi artykułami – informuje Agencja Rynku Rolnego.

Handel zagraniczny mlekiem i jego produktami z Polski i UE
Z obliczeń analityków ARR (na podstawie danych Ministerstwa Finansów) dotyczących jedenastu miesięcy 2013 r. wynika, że z Polski wyeksportowano produkty mleczarskie z wyłączeniem kazeiny o łącznej wartości ponad 1,5 mld EUR, co oznacza wzrost o ponad 16% w odniesieniu do porównywalnego okresu 2012 r., a dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 0,95 mld EUR wobec 0,88 mld EUR przed rokiem, czyli było o około 8% większe.
 
W strukturze towarowej eksportu polskich artykułów mleczarskich zachodzą zmiany korzystne dla sektora mleczarskiego. Aktualnie 60% wartości wywozu stanowią finalne produkty konsumpcyjne. Jednym z ważniejszych artykułów wysyłanych z Polski są sery, a w szczególności sery podpuszczkowe dojrzewające. W czasie jedenastu miesięcy 2013 r. z kraju wywieziono 136 tys. ton serów dojrzewających, a zatem to o 14% więcej niż rok wcześniej. W 2013 r. polskie sery trafiły głównie do Rosji - 23 tys. ton oraz krajów Unii Europejskiej - 80 tys. ton, w tym przede wszystkim do Czech, Słowacji, Niemiec i Włoch.
 
Na znaczeniu stracił z kolei eksport odtłuszczonego mleka w proszku. W miesiącach styczeń–listopad 2013 r. z kraju wywieziono 57 tys. ton tego proszku, czyli o 23% mniej niż w porównywalnym okresie 2012 r. Mniejsza wysyłka OMP wynikała m.in. ze spadku produkcji oraz wzrostu zapotrzebowania w kraju. OMP z Polski eksportowano głównie do krajów UE - 38 tys. ton, w tym m.in. do Bułgarii, Holandii, Niemiec i Włoch, a także do Algierii, Rosji oraz Chin. Prognozuje się, że w całym 2013 r. wysyłka odtłuszczonego mleka w proszku z Polski mogła być o 20% niższa niż w 2012 r. i wynieść około 62 tys. ton. W 2014 r., przy rosnącej konkurencji na rynku światowym, wywóz OMP prawdopodobnie będzie zbliżony do szacowanego na 2013 r.
 
Ceny importowanego odtłuszczonego mleka w proszku są znacznie mniejsze od krajowych ceny zbytu tego artykułu. Przy wzroście popytu krajowym na OMP i ograniczonej jego produkcji w 2013 r. notowano istotną zwyżkę w obrębie przywozu tego proszku. W okresie pierwszych jedenastu miesięcy 2013 r. import odtłuszczonego mleka w proszku do Polski był o ponad 24% wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 22 tys. ton.
 
Ocenia się, że w całym 2013 r. zakup tego produktu ukształtował się w granicach 24 tys. ton w stosunku do 19 tys. ton w roku 2012. W 2014 r., z uwagi na względnie stabilną produkcję OMP i możliwy dalszy wzrost krajowego zużycia, również import OMP może się minimalnie zwiększyć.
 
Produkcja masła w Polsce, podobnie jak w UE, jest kierowana głównie na rynek wewnętrzny, a tylko niewielka jej część jest eksportowana. W 2013 r. wywóz tego tłuszczu jeszcze ograniczono, ze względu na jego mniejszą krajową produkcję.
 
W czasie styczeń–listopad 2013 r. łącznie do krajów UE i krajów trzecich z Polski wyeksportowano około 27 tys. ton masła, tj. o 3% mniej niż w tym samym okresie 2012 r. Głównymi partnerami Polski zarówno w eksporcie, jak i w imporcie masła, są kraje członkowskie UE. Szacuje się, że w całym 2013 r. wywóz tego tłuszczu z Polski był o około 7% niższy niż w 2012 r. i wyniósł 28 tys. ton. Ocenia się, że w 2014 r. przy utrzymaniu się konkurencyjności cenowej polskiego masła na rynku UE, jego eksport może być o około 4% wyższy od szacowanego na 2013 r.
 
Import masła do Polski w okresie pierwszych jedenastu miesięcy 2013 r. osiągnął poziom około 9 tys. ton, a zatem był o 9% większy niż przed rokiem. Stanowi on jednak jedynie uzupełnienie krajowej oferty asortymentowej. W całym 2013 r. zakup tego tłuszczu prawdopodobnie wyniósł 10 tys. ton w odniesieniu do 9 tys. ton w 2012 r. W 2014 r. przywóz masła może utrzymać się na poziomie podobnym do szacowanego na 2013 r.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!