| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny mlekiem i jego produktami z Polski i UE w 2014 r.

Duży popyt na produkty mleczarskie ze strony państw Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki przyczynia się do wzrostu ich cen – informuje Agencja Rynku Rolnego.

Handel zagraniczny mlekiem i jego produktami z Polski i UE w 2014 r.
Koniunktura na globalnym rynku mleka w 2013 r. spowodowała, że wartość polskiego handlu zagranicznego produktami mleczarskimi osiągnęła rekordowy poziom. Jak wynika z obliczeń analityków ARR, wartość wywozu artykułów mleczarskich z wykluczeniem kazeiny wyniosła 1,67 mld EUR i była o 17,5% większa niż w 2012 r. Krajowy popyt ze strony konsumentów i zakładów przetwórczych sprzyjał także wzrostowi importu. Dodatnie saldo obrotów uległo zwiększeniu i przekroczyło 1 mld EUR, przy 0,9 mld EUR w 2012 r.
 
W strukturze geograficznej wysyłki artykułów mleczarskich dominują kraje Unii Europejskiej, gdzie w 2013 r. – było to 74% udziałów. Największymi odbiorcami były: Niemcy - 315 mln EUR, Czechy - 143 mln EUR, Holandia - 115 mln EUR oraz Włochy - 112 mln EUR. Spośród państw nienależących do UE głównym importerem polskich artykułów mleczarskich była Rosja - 142 mln EUR oraz Chiny i Ukraina - po 28 mln EUR.
 
W strukturze towarowej wywozu rośnie udział finalnych produktów mleczarskich. W rezultacie na znaczeniu traci m.in. wysyłka odtłuszczonego mleka w proszku. Udział eksportu w zagospodarowaniu krajowej produkcji OMP zmniejszył się z 67% w 2012 r. do 60%w 2013 r.
 
W minionym roku spadek produkcji i wzrost krajowego zapotrzebowania na ten rodzaj proszku mlecznego przyczynił się do ograniczenia jego eksportu oraz zwiększenia się importu. W związku z tym, w 2013 r. z kraju wywieziono 61 tys. ton OMP, czyli o 22% mniej niż rok wcześniej. OMP z Polski eksportowano głównie do państw UE w ilości 40 tys. ton, w tym m.in. do Bułgarii, Holandii, Niemiec i Włoch, a także do Algierii, Rosji i Chin.
 
Przywóz po cenach sporo mniejszych od krajowych cen zbytu tego artykułu był o 40% wyższy w odniesieniu do 2012 r. i wyniósł 27 tys. ton. Produkt ten zaimportowano m.in. z Niemiec, Luksemburga, Francji i Litwy. Saldo handlu zagranicznego odtłuszczonym mlekiem w proszku w ubiegłym roku było dodatnie i ukształtowało się w granicy 34 tys. ton w stosunku do 59 tys. ton w roku poprzednim.

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!