| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny przetworami zbożowymi

Od wstąpienia Polski do UE handel przetworami zbożowymi wysokoprzetworzonymi, do których zalicza się makarony, pieczywo i wyroby piekarskie oraz przetwory spożywcze uzyskiwane przez spęcznienie i prażenie ziarna, systematycznie wzrasta, generując spore wpływy z eksportu.

Handel zagraniczny przetworami zbożowymi
W sezonie 2019/2020 z Polski w wadze produktu wysłano 921 tys. ton przetworów zbożowych wysokoprzetworzonych, a więc więcej o 7% niż przed rokiem. Wartość wywozu produktów zbożowych wysokoprzetworzonych uległa zwyżce o 9% do 2,2 mld EUR. W strukturze eksportu przeważało pieczywo i wyroby piekarskie stanowiące 75% wolumenu, których wysłano więcej o 4% do 690 tys. ton. Wywóz makaronów wzrósł o 16% do 57 tys. ton, a wyrobów powstałych przez prażenie i spęcznienie ziarna – o 16,5% do 174 tys. ton.
 
Produkty zbożowe wysokoprzetworzone eksportowane głównie do krajów UE stanowiące 84% wysyłki. Odbiorcą pieczywa były przede wszystkim Niemcy z 24% wolumenu wywozu tego asortymentu i 165 tys. ton oraz Czechy i Wielka Brytania - po 10% oraz odpowiednio 70 tys. ton i 66 tys. ton, a także Rosja z 6% i 39 tys. ton. Płatki zbożowe i ziarno preparowane dostarczano przede wszystkim do Niemiec - 15% wolumenu eksportu tego produktu i 26 tys. ton i Wielkiej Brytanii – 14% i 25 tys. ton. Makarony sprzedane zostały głównie na Ukrainę – 20% i 12 tys. ton oraz do Wielkiej Brytanii – 14% i 8 tys. ton i Niemiec – 11% i 6 tys. ton.
 
W omawianym sezonie do Polski sprowadzono blisko 315 tys. ton produktów wysokoprzetworzonych, czyli o 7% więcej niż w poprzednim sezonie. Wydatki poniesione na zakup tych produktów wyniosły 584 mln EUR i były większe o 7%. Produkty zbożowe wysokoprzetworzone sprowadzono także z krajów UE - 94% przywozu. Spośród asortymentu tej grupy towarowej najwięcej sprowadzono pieczywa i wyrobów piekarskich - 184 tys. ton – przede wszystkim z krajów ościennych - Niemcy i Słowacja. Makarony importowano głównie z Włoch, Niemiec i Czech, a przetwory spożywcze uzyskiwane przez spęcznienie i prażenie ziarna – z Niemiec, Francji i Belgii.
 
Dynamika wzrostu eksportu przewyższała tempo wzrostu importu, w efekcie dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z poprzednim sezonem o 10% do 1,7 mld EUR.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!