Indeks cen produktów mlecznych FAO

Według danych Organizacji narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w lipcu bieżącego roku odnotowano spadek wartości indeksu cen produktów mlecznych FAO. W analizowanym miesiącu indeks ukształtował się na poziomie 146,4 pkt i był o 3,8 pp. niższy niż w czerwcu 2022 roku, jednak o 29,7 pp. wyższy niż w lipcu 2021 roku.

Indeks cen produktów mlecznych FAO
Największe spadki odnotowano w przypadku odtłuszczonego mleka w proszku. Mniejsze spadki odnotowano dla masła i pełnego mleka w proszku. Główną przyczyną spadków była słabsza aktywność rynkowa w Europe z powodu letnich wakacji. Większość nabywców była dobrze zaopatrzona, co w połączeniu ze słabszym popytem ze strony Chin i wysokimi cenami produktów mlecznych doprowadziło do spadku popytu na dostawy spotowe, obniżając notowania międzynarodowe. Jedynie ceny sera pozostały stabilne z powodu wysokiej sprzedaży w unijnych ośrodkach turystycznych. Zrekompensowało to słaby globalny popyt importowy. Pomimo słabszej wymiany handlowej, ograniczone dostawy światowe utrzymały światowe ceny produktów mlecznych na podwyższonym poziomie. Tagi:
źródło: