Indeks cen produktów mlecznych FAO

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa we wrześniu 2023 r. odnotowano ponowny spadek wartości indeksu cen produktów mlecznych FAO.

Indeks cen produktów mlecznych FAO
We wrześniu 2023 r. wskaźnik ten ukształtował się w granicy 108,6 pkt, tj. niższej o 2,6 pp. niż w sierpniu 2023 r. Wskaźnik ten był mniejszy o 34,1 pp. niż przed rokiem.

Międzynarodowe ceny wszystkich produktów mlecznych FAO zmalały we wrześniu br., przede wszystkim z powodu słabego zapotrzebowania importowego na dostawy krótkoterminowe przy dużych zapasach w wiodących regionach produkcyjnych. Dodatkowo do obniżki cen wartości indeksu przyczyniły się spadki wchodzących w jego skład wszystkich produktów mlecznych oraz ograniczony popyt wewnętrzny w UE.


Tagi:
źródło: