Indeks cen produktów mlecznych FAO

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa styczeń 2024 r. był czwartym miesiącem z rzędu, w którym odnotowano zwyżkę wartości indeksu cen produktów mlecznych FAO.

Indeks cen produktów mlecznych FAO
W styczniu 2024 r. wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 118,9 pkt, a więc o 0,1 pkt wyższym niż w grudniu 2023 r. Wskaźnik ten był o 25,8 pkt niższy niż przed rokiem.

Na wzrost wartości indeksu cen miały wpływ rosnące ceny masła i pełnego mleka w proszku na rynku międzynarodowym, co było głównie wynikiem zwiększonego popytu importowego ze strony krajów azjatyckich, a zwłaszcza Chin.


 


Tagi:
źródło: