Indeks cen produktów mlecznych FAO

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa luty 2024 r. był miesiącem, w którym odnotowano dalszy wzrost wartości indeksu cen produktów mlecznych FAO.

Indeks cen produktów mlecznych FAO
W lutym 2024 r. wskaźnik ten ukształtował się w granicy 120 pkt, a więc większej o 1,3 pkt niż w styczniu 2024 r. Wskaźnik ten był o 18,6 pkt mniejszy niż przed rokiem.

Na wzrost wartości indeksu cen miały wpływ zwiększające się ceny masła i pełnego mleka w proszku na rynku międzynarodowym, co było głównie wynikiem wyższego zapotrzebowania importowego ze strony krajów azjatyckich, zwłaszcza z Chin.


Tagi:
źródło: