Jakość handlowa pieczywa

W I kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej pieczywa (ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji oznakowania). Objęto nią 157 piekarni produkujących m.in. pieczywo na zakwasie, deklarowane jako „bezglutenowe” lub „o bardzo niskiej zawartości glutenu” oraz półcukiernicze.

Jakość handlowa pieczywa
Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 295 partii. Z uwagi na niewłaściwy smak, zapach i porowatość miękiszu zakwestionowano 1 partię (0,3%).

 
Parametry fizykochemiczne i cechy mikrobiologiczne

Badania laboratoryjne potwierdziły obecność bakterii fermentacji mlekowej w pieczywie produkowanym na zakwasie (zweryfikowano 44 partie) oraz nie wykazały nieprawidłowości w zakresie zawartości glutenu w pieczywie oznakowanym jako bezglutenowe (zweryfikowano 3 partie).

 
Oznakowanie

Oznakowanie sprawdzono w przypadku 413 partii, z czego w 119 stwierdzono nieprawidłowości (28,8%). Dotyczyły one m.in.:
  • stosowania jedynie nazwy fantazyjnej (np. „chleb firmowy”, „chleb śniadaniowy”) uniemożliwiającej konsumentowi rozpoznanie charakteru i właściwości pieczywa ze względu na rodzaj użytych mąk (np. mieszane, pszenne, żytnie),
  • użycia nazwy wyrobu gotowego nieadekwatnej do jego składu (np. „rogal maślany” na wyrobie zawierającym margarynę, „chleb razowy” na produkcie niezawierającym mąki żytniej razowej czy „chleb kukurydziany”, podczas gdy mąka kukurydziana nie występowała w przewadze), a także niewłaściwego nazewnictwa stosowanych składników (np. „margaryna” dla składnika będącego mieszaniną tłuszczów zwierzęcych i roślinnych czy „olej roślinny rzepakowy” dla mieszaniny oleju rzepakowego i słonecznikowego),
  • braku wyszczególnienia w wykazie składników wszystkich użytych surowców (w tym alergenów) lub podania składników, których nie wykorzystano w procesie produkcyjnym,
  • podania składników bez zachowania porządku malejącego według ich masy,
  • braku podkreślenia nazwy składnika powodującego alergie lub reakcje nietolerancji za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego ją od reszty wykazu składników,
  • braku informacji o ilościowej zawartości składnika podkreślonego w nazwie (np. pestek dyni w „chlebie z dynią” czy mąki żytniej razowej i słonecznika w „chlebie razowym ze słonecznikiem”) lub podanie jej niezgodnie z prawdą (np. 80% mąki żytniej zamiast 57%),
  • używania określeń typu „wiejski”, „domowy”, „pradziada” przy stosowaniu w procesie produkcji dodatków oraz przetworzonych surowców,
  • stosowania informacji odnoszącej się do produkcji pieczywa na naturalnym zakwasie przy jednoczesnym stosowaniu drożdży czy deklaracji „bez polepszaczy” w oznakowaniu pieczywa, do produkcji którego stosowano mąkę zawierającą kwas askorbinowy (tj. środek do przetwarzania mąki – polepszacz),
  • podania niezgodnie z przepisami informacji o wartości odżywczej i dacie minimalnej trwałości/terminie przydatności do spożycia,
  • użycia zbyt małej czcionki.


Tagi:
źródło: