Niskie ceny cukru w Polsce

Ceny cukru na rynku krajowym utrzymują się na stosunkowo niskim poziomie, a decyduje o tym spora podaż z kampanii 2018/2019 oraz niskie ceny na rynku globalnym.

Niskie ceny cukru w Polsce
Zauważalny jest jednak zwyżkowy trend cen detalicznych. W marcu 2019 r. cena zbytu cukru w workach wyniosła 1,59 zł/kg i była o 1,3% większa niż w lutym br., ale o 4,8% mniejsza niż przed rokiem.
 
Cena zbytu cukru paczkowanego zwiększyła się w porównaniu z lutym 2019 r. o 0,6% do 1,80 zł/kg oraz była wyższa o 16,9% niż przed rokiem. Cena detaliczna w marcu 2019 r. wyniosła 2,47 zł/kg i była większa o 2,5% niż przed miesiącem oraz o 11,8% niż w porównywalnym czasie 2018 r.
 
Niskie ceny są sprzyjające dla konsumentów, w tym dla przedsiębiorstw wtórnego przetwórstwa żywności, gdyż umożliwiają obniżkę kosztów, ale negatywnie wpływają na sytuację ekonomiczno-finansową przemysłu cukrowniczego.


Tagi:
źródło: