Polska liderem w przyroście produkcji serów, mleka pitego i śmietany

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, w pierwszym kwartale 2018 r., w odniesieniu do porównywalnego okresu przed rokiem, dostawy mleka w Unii Europejskiej wzrosły o 2,3% do 38,9 mln t.

Polska liderem w przyroście produkcji serów, mleka pitego i śmietany
Największy przyrost kontyngentu dostaw mleka zaobserwowanego w Niemczech o 270 tys. t, Francji o 152 tys. t, Włoszech o 87 tys. t i w Polsce o 77 tys. t. Warto z kolei zauważyć, że w przypadku Holandii, dostawy mleka w I kw. br. zmalały w skali roku o 44 tys. t.
 
Z końcem marca br. upłynął trzeci rok, w którym przestały obowiązywać kwoty mleczne. W czasie od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r. w UE dostarczono do mleczarni 155,3 mln t mleka, a więc o 5,6% więcej niż w okresie ostatnich dwunastu miesięcy obowiązywania systemu kwotowania produkcji mleka we Wspólnocie.
 
W przypadku przetwórstwa mleka, pierwszy kwartał 2018 r. upłynął pod znakiem sporo większej niż przed rokiem, bo o 9,2%, produkcji odtłuszczonego mleka w proszku - głównie za sprawą Niemiec - wzrost o 9,6 tys. t i Belgii - o 7,6%.
 
We Wspólnocie zwiększyła się również produkcja serów - o 2% do 2,4 mln t. Co istotne, krajem, w którym wyprodukowano najwięcej dodatkowego sera była Polska. Produkcja wzrosła tu o 11,6 tys. t. Następnym krajem o największym przyroście były Włochy - o 11,4 tys. t oraz Niemcy - o 10,6 tys. t.
 
W I kw. br. produkcja masła w UE zwiększyła się o 1,7% do 552,9 tys. t, a jej największą zwyżkę odnotowano w przypadku Francji o 6,6 tys. t i Polski o 6,1 tys. t.
Spadki produkcji odnotowano z kolei w odniesieniu do produktów płynnych. W pierwszych trzech miesiącach 2018 r. mleczarnie w UE wytworzyły o 1,4% mniej mleka pitego niż w porównywalnym okresie przed rokiem, a więc 7,6 mln t. Warto jednak zauważyć, że w Polsce zaobserwowano wzrost jego produkcji o 16,5 tys. t, co było największym przyrostem wśród krajów UE. Podobnie było w przypadku śmietany przeznaczonej do bezpośredniej konsumpcji. O ile jej produkcja w UE zmalała o 1,5% do 672,5 tys. t, to w Polsce zwiększyła się o 3,4 tys. t, a zatem najbardziej we Wspólnocie.
 
W UE zmalała również produkcja jogurtów i napojów fermentowanych – o 0,3% do 2,0 mln t.


Tagi:
źródło: