Ponad połowa polskich konsumentów ufa bardziej żywności i napojom produkowanym w Polsce

Zaufanie konsumentów to kluczowy atrybut dla każdej marki spożywczej na całym świecie. Większość polskich konsumentów za godne zaufania uważa wyroby produkowane w ich ojczyźnie. Najnowsze badanie przeprowadzone przez firmę Mintel wskazuje, że ponad połowa (55%) polskich konsumentów chętniej obdarza zaufaniem firmy, które wytwarzają swoje produkty w Polsce. Taka pozytywna postawa wobec lokalnie produkowanych napojów i żywności jest szczególnie częsta wśród kobiet: 57% z nich ufa bardziej markom mającym produkcję w Polsce; to samo deklaruje zaś 52% mężczyzn.

Ponad połowa polskich konsumentów ufa bardziej żywności i napojom produkowanym w Polsce
Jeśli chodzi o wzmacnianie zaufania polskich konsumentów, kluczowe znaczenie ma podawanie większego zakresu informacji o artykułach spożywczych. Prawie dwie trzecie (63%) ankietowanych Polaków potwierdza, że mają większe zaufanie do żywności i napojów, jeśli na ich opakowaniach znajdują się informacje o pochodzeniu składników. Z tym stwierdzeniem w największym stopniu zgadzają się kobiety i młodsi konsumenci: 67% badanych Polek i 66% osób między 16. a 24. rokiem życia deklaruje, że mają więcej zaufania do wyrobów, na których opakowaniu można znaleźć dokładniejsze dane na temat pochodzenia składników.
 
W swojej prezentacji podczas organizowanego przez firmę Mintel spotkania Big Conversation Honorata Jarocka, analityk rynku spożywczego w firmie Mintel, powiedziała - Dla znacznego grona polskich konsumentów czynnikiem szczególnie istotnym podczas podejmowania decyzji o zakupie produktu jest jego rodzime pochodzenie. Stanowi ono dla nich synonim wysokiej jakości i dobrego smaku.
 
Wyniki badań firmy Mintel wskazują również, że polscy konsumenci chętniej ufają małym firmom niż dużym korporacjom. Prawie połowa (48%) dorosłych konsumentów potwierdza, że mają więcej zaufania do mniejszych firm, a tylko 9% reprezentuje postawę odwrotną. Istotną część poparcia dla małych firm okazują przedstawiciele starszych pokoleń: więcej niż połowa (54%) konsumentów mających ponad 55 lat uważa, że mniejsze przedsiębiorstwa są bardziej wiarygodne.
 
Znaczny odsetek konsumentów z Polski ma też skłonność do wybaczania firmom popełnianych przez nie błędów i zapominania o nich. Aż 39% badanych twierdzi, że dopóki firma bierze odpowiedzialność za swoje błędy i szybko podejmuje odpowiednie działania, można jej wybaczyć. Postawa taka jest szczególnie popularna wśród konsumentów między 16. a 24. rokiem życia: 45% badanych z tej grupy jest skłonnych wybaczyć firmie przeszłe błędy, o ile szybko na nie zareagowała.
 
Pomimo tego, że wyniki badań firmy Mintel potwierdzają, jak ważna jest dla konsumentów kwestia zaufania, wskazują również, że dla wielu z nich jeszcze ważniejszym atrybutem jest smak. Ponad czterech na dziesięciu (41%) badanych Polaków twierdzi, że jeżeli dany produkt spożywczy smakuje dobrze, zaufanie do jego marki nie ma znaczenia. Aspekt smaku jest najważniejszy dla młodszych konsumentów: dla 46% osób między 16. a 24. rokiem życia jest on istotniejszy niż zaufanie. To odróżnia polskich konsumentów od konsumentów z innych rynków europejskich objętych badaniem, gdzie z takim stwierdzeniem zgadza się znacznie mniejszy odsetek badanych. Tylko 17% Włochów, 27% Francuzów, 28% Hiszpanów i 29% Niemców uważa, że dobry smak produktu rekompensuje brak zaufania wobec marki.
 
Z badań firmy Mintel wynika też, że młodsi respondenci w Polsce w większym stopniu wierzą, że sektor żywności i napojów dostarcza konsumentom bezpieczne produkty. Branży tej ufa 43% badanych między 16. a 24. rokiem życia oraz 37% ogółu ankietowanych. Wśród konsumentów mających od 16 do 24 lat najliczniejsza jest również reprezentacja osób ufających opiniom znajomych i rodziny w takim samym stopniu jak opiniom ekspertów (35%).
 
- Budowanie zaufania poprzez oferowanie przejrzystości i dostarczanie wiarygodnych informacji o pochodzeniu produktu i jego składnikach to warta uwagi możliwość dla marek, które w sposób bezpośredni i otwarty chcą komunikować się z konsumentem, a także w większym stopniu polegają na marketingu szeptanym niż na opinii ekspertów — podsumowuje Honorata Jarocka.


Tagi:
źródło: