Popyt na importowane produkty w Chinach wciąż jest duży

Jak wynika z danych CLAL, w pierwszych jedenastu miesiącach 2018 r. import większości kategorii produktów mleczarskich przez Chiny będących największym importerem produktów mleczarskich na świecie, był większy niż w porównywalnym okresie przed rokiem. Z kolei produkcja podstawowych wyrobów w tym kraju była sporo mniejsza niż w 2017 r.

Popyt na importowane produkty w Chinach wciąż jest duży
Wzrost zapotrzebowania importowego zaobserwowano w przypadku proszków mlecznych, a największą dynamiką zwyżki charakteryzowało się odtłuszczone mleko. Jego zakupy przez Chiny wyniosły 260 tys. t i były o 11% wyższe niż w pierwszych jedenastu miesiącach 2017 r. Należy zauważyć, że zakupy z Polski wzrosły w tym czasie o 24% do 4,4 tys. t, podczas gdy z Niemiec i Francji zakupiono po 18% mniej OMP niż przed rokiem.
 
W pierwszych jedenastu miesiącach 2018 r. przywóz pełnego mleka w proszku przez Chiny wyniósł 480 tys. t i był o 7% większy niż w pierwszych jedenastu miesiącach 2017 r., a serwatki podniósł się o 6% do 513 tys. t. Czwartym, największym dostawcą serwatki w proszku do Chin była Polska, od której zakupiono 30 tys. t tego produktu, a więc o 11% więcej niż przed rokiem.
 
Następny rok zwiększa się wolumen zakupów produktów mleczarskich w standardzie dla niemowląt – w pierwszych jedenastu miesiącach 2018 r. wyniósł 302 tys. t i był o 12% wyższy niż w porównywalnym okresie przed rokiem. Blisko 1/3 tych produktów była nabywana przez Państwo Środka z Holandii.
 
Dynamicznie, bo o 30%, zwiększył się też zakup masła i pozostałych tłuszczów mlecznych i wyniósł 110 tys. t. Natomiast tylko nieznacznie, bo o 2% wzrósł import mleka płynnego, którego wolumen wyniósł 487 tys. t.
 
Z kolei zakupy serów były niższe o 3,3% niż w pierwszych jedenastu miesiącach 2018 r. i wyniosły 98 tys. t. Obniżkę przywozu zaobserwowano w przypadku trzech największych dostawców – Nowej Zelandii o 6,4%, Australii o 8,5% i Stanów Zjednoczonych o 4,8%.
 
Warto zauważyć, że podczas gdy import większości kategorii produktów mleczarskich rośnie, ich produkcja w Państwie Środka była sporo mniejsza. Wg danych CLAL, w pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 r. wyprodukowano 18,8 mln t mleka płynnego a zatem o 16% mniej niż w analogicznym okresie 2017 r. Dodatkowo produkcja proszków mlecznych w tym okresie zmalała o 23% do 735 tys. t.


Tagi:
źródło: