Produkcja i eksport odtłuszczonego mleka w proszku i masła w drugiej połowie 2016 r.

Wzrost podaży mleka na rynku unijnym w pierwszej połowie 2016 r. przekładała się na zwyżkę produkcji czołowych eksportowanych artykułów mleczarskich. Jednak w drugim półroczu, wraz ze spadkiem skupu surowca, tempo wzrostu produkcji odtłuszczonego mleka w proszku oraz masła uległo obniżeniu.

Produkcja i eksport odtłuszczonego mleka w proszku i masła w drugiej połowie 2016 r.
Odtłuszczone mleko w proszku
 
Unijna produkcja odtłuszczonego mleka w proszku w okresie styczeń–listopad 2016 r. była o 5% wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 1,4 mln ton. W całym roku prawdopodobnie osiągnęła poziom 1,6 mln ton, o 4% wyższy niż w roku 2015. Zwiększona podaż mleka i ograniczony popyt wysyłkowy na OMP, a w wyniku niskie ceny tego produktu, zachęcały unijnych producentów do kierowania OMP na zapasy interwencyjne, przy czym mechanizm będzie otwarty do końca września 2017 r.
 
Do września 2016 r. ponad 20% wyprodukowanego OMP ulokowano w unijnych magazynach interwencyjnych - 334,6 tys. ton. Jednak w związku ze zwiększeniem się cen OMP, od połowy września 2016 r. unijni producenci nie oferowali tego produktu do interwencji. W sumie w obrębie zakupów interwencyjnych oraz prywatnego przechowywania w UE na koniec grudnia 2016 r. zapasy OMP osiągnęły wysoki poziom 419 tys. ton, w tym w Polsce – 36,6 tys. ton. W 2017 r., pomimo szacowanej zwyżki wysyłki, unijna produkcja OMP może być o 4% niższa od oczekiwanej na rok 2016 i wynieść 1,5 mln ton, a mleko prawdopodobnie zostanie przekierowane do produkcji serów.
 
W Polsce w 2016 r. wyprodukowano 154 tys. ton OMP, czyli o 5% mniej niż rok wcześniej. Rosnący popyt na produkty o większym stopniu przetworzenia oraz duże unijne zapasy OMP będą prawdopodobnie wpływały ograniczająco też na jego krajową produkcję w 2017 r. Ocenia się, że produkcja OMP ukształtuje się na poziomie 150 tys. ton, czyli o 3% mniejszym niż w 2016 r.
 
Masło
 
W 2016 r. zwiększony globalny popyt na masło wpływał stymulująco na jego unijną produkcję. Jednak wraz ze zniżką podaży mleka w drugim półroczu 2016 r. producenci ograniczali wytwarzanie masła. Jak wynika z danych Komisji Europejskiej w okresie jedenastu miesięcy 2016 r. w UE wytworzono blisko 2 mln ton masła, tj. o niecałe 4% więcej niż w analogicznym okresie 2015 r., podczas gdy w pierwszym półroczu dynamika wzrostu wyniosła 10%. Ogółem w 2016 r. unijna produkcja masła prawdopodobnie osiągnęła rekordowo wysoki poziom 2,4 mln ton, a zatem to o 3% większy niż w roku 2015. Na rok 2017 przewidywany jest jej dalszy wzrost.
 
W wyniku ożywienia eksportu oraz popytu wewnętrznego trendy zwyżkowe w produkcji masła były notowane też w Polsce. W 2016 r. w krajowych zakładach przetwórczych wyprodukowano 203 tys. ton tego produktu, czyli o 7% więcej niż w 2015 r. W 2017 r., w efekcie wyższej niż w 2016 r. krajowej podaży mleka oraz przewidywanego dalszego wzrostu zapotrzebowania na masło, jego produkcja może nadal wykazywać trend zwyżkowy. Analitycy ARR oceniają, że w 2017 r. produkcja masła w Polsce może ukształtować się w granicy 210 tys. ton, a więc o 3% większej niż w 2016 r.


Tagi:
źródło: