| Autor: redakcja1

Wyższa produkcja oleju rzepakowego w Polsce

Rekordowo wysokie krajowe zbiory rzepaku w 2014 r. i dosyć spore w 2015 r. (wg GUS drugie lub trzecie najwyższe w historii) rzutowały na wielkość produkcji oleju rzepakowego w 2015 r. W obrębie pierwszych 10 miesięcy 2015 r. przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 50 osób stałej załogi wytworzyły 1044 tys. t surowego oleju rzepakowego, a więc o 5% więcej niż przed rokiem - podaje Bank BGŻ BNP Paribas.

Wyższa produkcja oleju rzepakowego w Polsce

Produkcja oleju rzepakowego w Polsce

O ile w pierwszym półroczu dynamika w ujęciu roku przekraczała 20%, a wyprodukowano wtedy 653 tys. t oleju, o tyle już w następnych 4 miesiącach produkcja była o 11% mniejsza niż w porównywalnym czasie rok wcześniej. spadek przynajmniej częściowo może być tłumaczony bardzo wysoką bazą w II połowie 2014 r., co związane było z rekordowymi zbiorami i przerobem rzepaku w tamtym okresie.

Eksport oleju rzepakowego z Polski

Polski wywóz oleju rzepakowego (CN 1514) w omawianym okresie wyniósł niecałe 426 tys. t i był o 2,2 % mniejszy w skali roku (dane MRiRW). Z uwagi na spadek cen, jego wartość wyrażona w euro zmniejszyła się bardziej, bo o 3,4% do 307 mln euro.

Głównym odbiorcą oleju rzepakowego z Polski były Czechy, gdzie trafiło 211 tys. t surowca, a zatem więcej o 16% - 29 tys. t. Na Słowację wysłano 94 tys. t oleju, co w relacji rocznej oznacza zniżkę o 1% - 0,7 tys. t. Natomiast do Niemiec wywieziono 72 tys. t oleju, czyli mniej o 40% - 47 tys. t. Niższa sprzedaż do Słowacji i Niemiec była wyższa niż wzrost eksportu do Czech. W efekcie czego udział tych trzech krajów w polskim wywozie zmalał z 91% do 88%.

Import oleju rzepakowego do Polski

Import oleju rzepakowego do Polski też się zmniejszył, tyle, że dużo bardziej niż eksport. Zdaniem MRiRW, w obrębie pierwszych 10 miesięcy 2015 r. sprowadzono 91 tys. t oleju, a zatem mniej o 27% - 34 tys. t niż w analogicznym czasie przed rokiem. Największym dostawcą oleju do Polski, podobnie jak w 2014 r., były Czechy, skąd sprowadzono 26 tys. t, tj. mniej o 45%.  Na drugim miejscu zalazły się Węgry, z kontyngentem 25 tys. t, a na trzecim Ukraina z wolumenem 13 tys. t. Całkowity udział Czech, Węgier oraz Ukrainy w polskim zakupie oleju rzepakowego wyniósł 71%. Dla porównania, w czasie pierwszych 10 miesięcy 2014 r. największymi dostawcami oleju do Polski były Czechy, Cypr i Niemcy z łącznym udziałem 79%.
 Tagi:
źródło: