| Autor: redakcja1

Produkcja przetworów owocowo-warzywnych w 2014 r.

Jak wynika z danych GUS, w 2014 roku wzrosła produkcja przetworów warzywnych w odniesieniu do 2013 roku. Dane dotyczące firm zatrudniających 50 osób i więcej wskazują, że produkcja mrożonych warzyw w kraju ukształtowała się na poziomie 588 tys. t i była o 2,8 proc. wyższa niż przed rokiem.

Produkcja przetworów owocowo-warzywnych w 2014 r.

Produkcja mrożonych warzyw

Przy dość wysokiej dynamice wzrostu w pierwszych czterech miesiącach sezonu 2014/2015, kiedy wyprodukowano o 12,8 proc. mrożonych warzyw więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem - 270 tys. t, a w listopadzie i grudniu 2014 r. nastąpiła obniżka produkcji odpowiednio o 18 i 22 proc.
 

Jak podaje Bank BGŻ, zeszłoroczny wzrost oznaczał kontynuację wieloletniego trendu zwyżkowego i następną rekordową produkcję tych przetworów w Polsce. Większej produkcji mrożonek sprzyjały wyższe zbiory warzyw w kraju. Większe zbiory przełożyły się również na wzrost produkcji marynat warzywnych. Według danych GUS w 2014 r. wyniosła ona 50,5 tys. t i była o 4,1 proc. większa niż przed rokiem.

Produkcja soków

Sporą zwyżkę w odniesieniu do roku poprzedniego odnotowano także w porównaniu do produkcji soków z owoców i warzyw. Z danych GUS wynika, że w 2014 r. firmy średnie i duże wyprodukowały 8,16 tys. hl soków, a więc więcej o 10,3 proc. niż przed rokiem.

Szczególnie w drugiej połowie roku dynamika wzrostu była silna, gdyż w listopadzie i grudniu minionego roku całkowita produkcja zwiększyła się aż o 16,9 proc. w obrębie roku do 1,57 tys. hl. Sprzyjać mogła temu wysoka produkcja koncentratu soku jabłkowego, z uwagi na znaczną ilość jabłek kierowanych do przetwórstwa w tym sezonie, jak i również możliwy wzrost produkcji soków NFC z jabłek. Biorąc pod uwagę mrożone owoce, ich produkcja zmalała o 4,4 proc. w skali rocznej do 355 tys. t, na co wpływ mieć mogły mniejsze zbiory wiśni i czarnych porzeczek.Tagi:
źródło: