Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających w Polsce

W latach 2004–2020 produkcja serów i twarogów w naszym kraju wzrosła o 65% i osiągnęła rekordowy poziom 960 tys. ton.

Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających w Polsce
W 2020 r. w strukturze produkcji tej grupy towarowej dominowały sery twarogowe z 51% udziału i sery podpuszczkowe dojrzewające z 37%. W wolumenie produkcji sery topione stanowiły 8%, a pozostałe sery – 4%.

Na szczególną uwagę zasługują sery podpuszczkowe dojrzewające, których wartość produkcji w 2019 r. stanowiła 51% wartości produkcji sprzedanej serów i twarogów łącznie i wyniosła 5,6 mld zł. W latach 2014–2019 produkcja serów dojrzewających zwiększyła się z 301 tys. ton do 373 tys. ton, tj. o 24%. W 2020 r. zakłady przetwórcze wyprodukowały 358 tys. ton serów podpuszczkowych dojrzewających, a więc mniej o 4% niż w 2019 r., ale o 63% więcej niż w roku akcesji Polski do UE.


Tagi:
źródło: