| Autor: redakcja1

Prognoza cen mleka, masła i OMP do czerwca 2014

W 2013 r. wzmożone zapotrzebowanie na produkty mleczarskie na świecie wpływało stymulująco na wzrost cen mleka – podaje Agencja Rynku Rolnego.

Prognoza cen mleka, masła i OMP do czerwca 2014
Jak wynika z danych Komisji Europejskiej w listopadzie 2013 r. przeciętna cena skupu mleka w UE wyniosła 40,00 EUR/100 kg - 167,53 zł/100 kg i była o ponad 17% większa niż przed rokiem. W grudniu 2013 r. (według danych GUS) w Polsce dostawcy za 100 litrów mleka otrzymywali w skupie 153,93 zł, czyli było ono droższe o 3% niż miesiąc wcześniej i o ponad 22% niż w grudniu 2012 r.
 
W 2013 r. koniunktura na globalnym rynku mleka oraz ograniczone dostawy surowca w kraju wpływały stymulująco na wzrost cen zbytu m.in. masła oraz odtłuszczonego mleka w proszku. Według danych GUS w listopadzie 2013 r. za masło w blokach uzyskiwano 18,19 zł/kg (z VAT), a za odtłuszczone mleko w proszku 13,50 zł/kg, a więc o 19-22% więcej niż rok wcześniej.
 
W Unii Europejskiej ceny trwałych produktów mleczarskich również utrzymują się na wysokim poziomie. Na początku stycznia 2014 r. u głównych unijnych producentów artykułów mleczarskich, jak w Niemczech, we Francji i w Holandii za masło średnio płacono 3,99–4,04 EUR/kg - 16,67–16,88 zł/kg, tj. o 15–21% więcej niż w analogicznym okresie 2013 r. W tym samym czasie ceny odtłuszczonego mleka w proszku ukształtowały się w granicach 3,28–3,30 EUR/kg - 13,71–13,79 zł/kg, a więc o 22–25% wyższych niż rok wcześniej.
 
W Polsce, według danych MRiRW z zakładów objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, w drugim tygodniu stycznia 2014 r. średnia cena zbytu masła w blokach wyniosła 17,01 zł/kg (bez VAT) i była o 29% większa niż przed rokiem. W tym czasie za OMP płacono 13,18 zł/kg (bez VAT), czyli o 23% więcej niż rok wcześniej.
 
Wzmożony popyt na artykuły mleczarskie ze strony krajów rozwijających się pozwala sądzić, że koniunktura na świecie w najbliższych miesiącach nie powinna się pogorszyć. W warunkach globalizacji gospodarki, również w Polsce ceny trwałych produktów mleczarskich, jak masła i odtłuszczonego mleka w proszku w pierwszym półroczu 2014 r. prawdopodobnie utrzymają się na poziomie wyższym niż w analogicznego okresie 2013 r.
 
Zespół Ekspertów prognozuje, że ceny zbytu masła w blokach w pierwszym kwartale 2014 r. będą o około 20% większe, a w drugim kwartale o około 5% wyższe niż w tych samych przedziałach czasowych minionego roku. Jednocześnie ceny OMP w marcu 2014 roku mogą być o 15-20% wyższe niż tym samym miesiącu 2013 r., a w czerwcu zbliżone do notowanych w porównywalnym okresie 2013 r.
 
Pod wpływem koniunktury na światowym rynku mleka krajowe zakłady przetwórcze będą wykazywały zwiększone zapotrzebowanie na surowiec. W rezultacie ceny skupu mleka surowego w pierwszym półroczu 2014 r. mogą być nawet o około 20% większe niż w analogicznym okresie 2013 r.
 
W tej sytuacji Zespół Ekspertów biorąc pod uwagę wahania sezonowe przewiduje, że do marca 2014 r. ceny skupu żywca wołowego mogą kształtować się następująco:
 
a) mleko surowe
  • marzec - 150-157 zł/hl (bez VAT)
  • czerwiec - 145-155 zł/hl (bez VAT)
b) masło w blokach
  • marzec - 17,30-18,20 zł/kg (z VAT)
  • czerwiec - 16,90-18,10 zł/kg (z VAT)
c) odtłuszczone mleko w proszku (OMP) 
  • marzec - 13,20-13,80 zł/kg (z VAT)
  • czerwiec - 13,00-13,90 zł/kg (z VAT).
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!