Rekordowa produkcja serów w Polsce - nie tylko na eksport

Według danych GUS w grudniu 2016 r. produkcja serów dojrzewających w Polsce w dużych zakładach (zatrudniających co najmniej 50 osób) w porównaniu z grudniem 2015 r. zwiększyła się aż o 23,6% i wyniosła 32,4 tys. t.

Rekordowa produkcja serów w Polsce - nie tylko na eksport
Łącznie w 2016 r. w Polsce, w dużych zakładach wyprodukowano 322 tys. t serów dojrzewających, tj. o 5,7% więcej niż w 2015 r. oraz o 30% więcej niż w 2006 r. Oznacza to, że produkcja serów dojrzewających w ostatnich dziesięciu latach rozwijała się średniorocznie w tempie 2,6%.
 
W 2016 r. produkcja serów świeżych (włącznie z twarogowymi) zwiększyła się także o 5,7% do 444 tys. t. W relacji do 2006 r. zwiększyła się natomiast aż o 50%, czyli średniorocznie o 4,6%. Zgodnie z danymi GUS (za Sparks) w 2016 r. produkcja serów topionych zwiększyła się o 3,8% do 78,8 tys. t a w odniesieniu do 2006 r. zwiększyła się o 4,2%.
 
Łącznie w 2016 r. w Polsce, w dużych zakładach wytworzono 844,8 tys. t wyżej wymienionych typów serów czyli o 5,4% więcej niż w 2015 r. i o 37% więcej niż w 2006 r. Zatem w latach 2007-2016 produkcja serów w Polsce rozwijała się w średniorocznym tempie 3,2%. Warto też zauważyć, że w 2016 r. produkcja serów i twarogów w Polsce była na rekordowym poziomie od co najmniej 1989 r.
 
Jednym z czynników napędzających produkcje w ostatnich dziesięciu latach był rozwój eksportu. Zgodnie z danymi Eurostat, w pierwszych dziesięciu miesiącach 2016 r. z Polski wyeksportowano 74 tys. t serów świeżych, czyli o o 329% więcej niż w analogicznym okresie 2006 r. Eksport serów dojrzewających wzrósł o o 33% do 195 tys. t, a serów topionych zwiększył się o 87% do 39 tys. t.
 
Należy jednak zauważyć, że mimo wzrostu eksportu serów, głównym czynnikiem wpływającym na wzrost produkcji serów dojrzewających i świeżych był zwiększający się popyt na rynku krajowym. Wg naszych szacunków w latach 2007-2016 produkcja serów dojrzewających wzrosła o 76 tys. t, a wolumen eksportu wzrósł o ok. 14 tys. t. W przypadku serów świeżych - ich produkcja między 2006 a 2016 r. zwiększyła się o 147,5 tys. t, a eksport o ok. 57 tys. t. Oznacza to, że w odniesieniu do serów dojrzewających wolumenu wzrostu eksportu w latach 2007-2016 stanowił tylko ok. 18% wzrostu wolumenu produkcji w tym okresie, a w przypadku serów świeżych udział ten wyniósł ok. 38%.
 
Dodatkowo, powyższą tezę potwierdzają też dane o imporcie. W pierwszych dziesięciu miesiącach 2016 r. import serów dojrzewających do Polski zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem 2006 r. o 28 tys. t, a serów świeżych wzrósł o 23 tys. t.
 
Jak zauważa Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych BGŻ BNP Paribas, jeżeli dane o przyroście wolumenu eksportu poszczególnych typów serów zestawimy ze zmianami w wolumenie importu, to okazuje się, że ostatnich dziesięciu latach (biorąc pod uwagę dane za 10 miesięcy) wolumen przyrostu eksportu serów dojrzewających był mniejszy niż wolumenu przyrostu ich zakupów (o 8 tys. t). W przypadku serów świeżych obserwowano odwrotne tendencje - przyrost eksportu był o 37 tys. t większy niż przyrost importu.


Tagi:
źródło: