Rekordowa wartość eksportu produktów mleczarskich

Jak wynika ze wstępnych danych MF (za MRiRW) w 2017 r. z Polski na rynki zagraniczne wyeksportowano produkty mleczarskie o wartości 1,97 mld EUR, tj. większej o 33% niż w 2016 r. i o 8% od rekordowej wartości z 2014 r.

Rekordowa wartość eksportu produktów mleczarskich
W tym czasie dynamika wzrostu wartości eksportu do krajów UE wyniosła 35% była większa niż na rynki krajów trzecich - 26%. W efekcie do krajów UE sprzedano produkty za 1,49 mld EUR, co stanowiło 76% wartości wywozu produktów mleczarskich ogółem. Pod kątem wartości głównym ich odbiorcą były Niemcy, gdzie sprzedaż wyniosła 425 mln EUR, a więc ponad 1/5 wartości wysyłki ogółem.
 
Wzrost wartości eksportu zaobserwowano w przypadku wszystkich najważniejszych kategorii produktów mleczarskich. Największą dynamiką charakteryzowało się masło i pozostałe tłuszcze mleczne, których wartość wywozu zwiększyła się o 102% do 265 mln EUR. Było to efektem, zarówno wyższych cen uzyskiwanych za te produkty, jak i większego o 26% wolumenu eksportu - 57 tys. t. Najbardziej, wzrósł wolumen ich sprzedaży do Holandii o 5,9 tys. t - 147% oraz do Francji o 2,6 tys. t - 144%.
 
Główną pozycję w eksporcie produktów mleczarskich z Polski stanowiły sery i twarogi. Wartość ich wywozu w 2017 r. zwiększyła się o 18% do 740 mln EUR, co stanowiło 38% wartości wysyłki ogółem. Wartość eksportu serów i twarogów była również o 7,4% większa od rekordowej z 2013 r. Kontyngent sprzedaży zagranicznej serów wzrósł o 3,7% do 243 tys. t. Zadecydował o tym przede wszystkim ostatni kwartał roku, kiedy to w ujęciu roku, wolumen wywozu tych produktów był o 1% mniejszy. Niemniej jednak, w 2017 r. kontyngent wysyłki do krajów trzecich zwiększył się o 13,4% do 54 tys. t, podczas gdy do krajów UE o 1,2% do 190 tys. t.
 
Zmalały za to dostawy serów i twarogów do dwóch największych ich odbiorców z Polski – Niemiec o 3% do 36,3 tys. t oraz do Czech o 12% do 25,7 tys. t. Znaczący wzrost odnotowano z kolei w przypadku takich krajów jak Włochy o 19% do 19,8 tys. t, Arabia Saudyjska o 18% do 10,7 tys. t i Holandia o 39% do 9,0 tys. t. W 2017 r. wartość eksportu mleka i śmietany płynnej z Polski zwiększyła się o 37,6% do 385 mln EUR, podczas gdy ich wolumen obniżył się o 1,5% do 598 tys. t.
 
Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku serwatki, której wartość sprzedaży na rynki zewnętrzne wzrosła o 42,5% do 214 mln EUR, a wolumen zmniejszył się o 3,3% do 215 tys. t. Kontyngent eksportu mleka w proszku zwiększył się o 11,8% do 121 tys. t a jego wartość osiągnęła 245 mln EUR i była o 29% większa niż przed rokiem.
 
Zwiększył się również, o 4,5% do 93 tys. t, eksport jogurtów i pozostałych napojów fermentowanych. Wartość tej sprzedaży wzrost o 14,5% do 118 mln EUR. Wartość importu produktów mleczarskich do Polski wyniosła 877 mln EUR, zwiększyła się w mniejszym stopniu niż wartość eksportu, bo o 8%. W konsekwencji saldo handlu zagranicznego poprawiło się 63,5% i wyniosło 1,09 mld EUR, czyli tyle, ile w rekordowym 2014 r.Tagi:
źródło: