Rekordowy import serów do Polski w 2015 r.

Pomimo dużej dostępności serów i twarogów pochodzących z rodzimej produkcji, ich kontyngent importu do Polski w 2015 r., w porównaniu z 2014 r. wzrósł o 15 proc. do 75 tys. t. - podaje Bank BGŻ BNP Paribas

Rekordowy import serów do Polski w 2015 r.

Import serów do Polski

W obrębie ostatnich trzech lat zwiększył się on o połowę i był na rekordowym poziomie co najmniej od początku lat 90. XX wieku. Wolumen przywozu tych produktów  odpowiadał 10 proc. krajowej produkcji serów i twarogów.

Najważniejszą pozycję w przywozie do Polski stanowiły sery dojrzewające - 59 proc. całkowitego kontyngentu zakupów do naszego kraju, których zakup według wstępnych danych MF (za Sparks) w 2015 r. wzrósł o 15,5 proc. do 44,4 tys. t. Produkty te, w ponad połowie kupowane były z Niemiec - 22,8 tys. t. Liczącymi się dostawcami były również Holandia z 6,6 tys. t co stanowiło 14,9 proc. całkowitego importu serów dojrzewających oraz Dania z 6 tys. t i 13,5 proc.

Dynamika zwyżki wwozu serów świeżych była podobna jak serów dojrzewających i wyniosła 15,1 proc., a w sumie przywieziono 25,7 tys. t tych produktów. W 52,8 proc. sprowadzane były z Niemiec. Zakupy z Francji stanowiły 14,2 proc., z Czech 12,5 proc., a z Włoch 11,6 proc.

W 2015 r. największą dynamikę wzrostu dostaw do naszego kraju, w odniesieniu do serów podpuszczkowych odnotowała mozzarella o 445 proc. do 10,9 tys. t, a serów świeżych - mascarpone  o 65 proc. do 5,4 tys. t. Zakupy serów tartych zwiększyły się o 17,9 proc. do 0,9 tys. t, serów z przerostami niebieskiej pleśni o 9,5 proc. do 2 tys. t, a serów topionych o 3,2 proc. do 1,7 tys. t.

W grudniu minionego roku dynamika zakupu serów i twarogów spowolniła do 2,1 proc. Jednakże, w pierwszym miesiącu br. import serów i twarogów do Polski był już na sporo mniejszym poziomie niż w porównywalnym czasie przed rokiem. W przypadku serów dojrzewających ich wwóz zmalał o 27,1 proc. do 3 tys. t, a import serów świeżych spadł o 10,9 proc. do 1,9 tys. t.Tagi:
źródło: