| Autor: redakcja1

Rosną ceny OMP w UE

W dniu 8 lutego 2015 roku przeciętna ważona cena OMP zwiększyła się do poziomu 2,05 EUR/kg i była o 9,92% większa niż przed miesiącem, tym samym pozostając pułapie o 38,05% niższym niż w analogicznym czasie 2014 roku - podaje FAMMU/FAPA.

Rosną ceny OMP w UE

Ceny OMP

W omawianym okresie nieco mniejsze były ceny OMP na rynku polskim, gdzie osiągnęły granicę 1,86 EUR/kg, a więc o 42,9% niższy niż przed rokiem i były o 9,1% niższe od średniej dla całej UE, ale wyższe o 5,68% w skali miesięcznej. W ujęciu PLN w obrębie roku odnotowano z kolei zniżka rzędu 43,5% z 13,71 PLN/kg do 7,74 PLN/kg.

 

Większe niż w Polsce ceny OMP zaobserwowano również na rynku czołowych unijnych producentów, jakimi są Niemcy i Holandia. Na początku lutego 2015 r. u naszego zachodniego sąsiada utrzymywały się one w granicy 2,13 EUR/kg, a więc to o 12,7% więcej w skali miesięcznej. W odniesieniu do drugiego unijnego potentata, jakim jest Holandia, odnotowano jeszcze bardziej dynamiczny wzrost ceny OMP, bo o 21,5% do 2,15 EUR/kg.

 

Wzrost cen OMP związany jest z trwającą zima na półkuli północnej, w wyniku czego nastąpił sezonowa obniżka produkcji mleka w Europie. Spadki produkcji dodatkowo są napędzane przez zbliżający się koniec sezonu kwotowego, który mobilizuje rolników do minimalizacji kar z tytułu przekroczenia limitów.

 

Poza tym podaż mleka i przetworów mlecznych w ujęciu globu może być mniejsza niż oczekiwano z tytułu suszy w Oceanii, której wynikiem jest spadek produkcji w Nowej Zelandii i Australii. Dnia 8 lutego 2015 roku ceny OMP w UE kształtowały się przeciętnie o 20,5% powyżej progu interwencyjnego, tym samym osiągając pułap o 5,6% mniejszy niż ceny OMP eksportowanego z państw Oceanii, tj. Nowej Zelandii i Australii do portów Europy Płn. (baza fob), które są uznawane za ceny światowe.


Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: